บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือน พร้อมทำประกันชีวิต LH BANK Life 510 รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.45%

วันที่ : 28 พ.ย. 59
เข้าดูทั้งหมด : 4,859 คน
บัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือน พร้อมทำประกันชีวิต LH BANK Life 510 รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.45%


เปิดบัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือน พร้อมทำ ประกันชีวิต LH Bank Life 510 ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 2.45% ต่อปี รับดอกเบี้ยรายเดือน 
  • รับดอกเบี้ยสูงสุดถึง 2.45% พร้อมรับดอกเบี้ยทุกเดือน
  • รับเงินคืนสูงถึง 6% ทุกปี พร้อมความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 500%
  • รับสิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาทต่อปี
หมายเหตุ :
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ธนาคารในฐานะนายหน้าประกันชีวิต รับประกันชีวิตโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2359-0000 

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด