บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

สะดวกขึ้น..!! เมื่อเปลี่ยนสมุดเงินฝากประจำ ธ.กสิกรไทย รูปแบบใหม่

วันที่ : 2 ก.พ. 59
เข้าดูทั้งหมด : 7,436 คน
สะดวกขึ้น..!! เมื่อเปลี่ยนสมุดเงินฝากประจำ ธ.กสิกรไทย รูปแบบใหม่


สะดวกขึ้น...เมื่อเปลี่ยนสมุดเงินฝากประจำรูปแบบใหม่ ธนาคารกสิกรไทยแจ้งขอเปลี่ยนสมุดเงินฝากประจำเพือความสะดวกแก่ลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากประจำ และได้รับประโยชน์ ดังนี้
  • อัพเดทบัญชีได้ด้วยตัวเองที่เครื่องปรับรายการสมุดเงินฝากอัตโนมัติ
  • ข้อมูลบัญชีที่แสดงรายละเอียดมากขึ้นทั้งยอดเงินคงเหลือ, ระยะเวลาฝาก, อัตราดอกเบี้ย และวันครบกำหนดฝาก
ประเภทบัญชีสมุดเงินฝากประจำที่ต้องเปลี่ยน คือ
  • สมุดเงินฝากประจำ
  • สมุดเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ
  • สมุดเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์
เงื่อนไข
  • นำสมุดเงินฝากเล่มเก่ามาเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
  • ยกเว้นบัญชีเงินฝากประจำที่เป็นหลักประกัน 
  • กรณีสมุดเงินฝากสูญหาย โปรดติดต่อสาขาที่เปิดบัญชี
หมายเหตุ: ไม่มีกำหนดระยะเวลาในการขอเปลี่ยนสมุดเงินฝาก และหากไม่ทำการเปลี่ยนสมุดบัญชีเงินฝากรูปแบบใหม่จะไม่สามารถปรับรายการสมุดได้ จนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาฝากในครั้งนั้นๆ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2888-8888 หรือ www.kasikornbank.com

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด