บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงจากธนาคารกสิกรไทย ฝากแบบไหนก็ได้ดอกเบี้ยสูงถูกใจ

วันที่ : 14 ก.ค. 57
เข้าดูทั้งหมด : 5,503 คน
เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงจากธนาคารกสิกรไทย ฝากแบบไหนก็ได้ดอกเบี้ยสูงถูกใจ


ฝากแบบไหนก็ได้ดอกเบี้ยสูงถูกใจ เปิดบัญชีรับดอกเบี้ยสูงได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
  1. บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือน ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 2.05% ต่อปี
  2. บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน (รับดอกเบี้ยทุกเดือน) แบ่งเป็น 2 ช่วงเงินฝาก 
    • ยอดเงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาท แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี 
    • ยอดเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี
  3. บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 14 เดือน (รับดอกเบี้ยทุกเดือน) ยอดเงินฝากตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 2.80% ต่อปี
เงื่อนไขการฝาก และถอนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด*
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 ก.ค.57
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร. 02-888-8888 หรือทางเว็บไซต์ www.kasikornbank.com

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด