บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

ธ.ออมสินเปิดให้บริการด้านข้อมูลบัญชี และบริการทางการเงินผ่าน Internet Banking

วันที่ : 6 พ.ย. 56
เข้าดูทั้งหมด : 50,515 คน
ธ.ออมสินเปิดให้บริการด้านข้อมูลบัญชี และบริการทางการเงินผ่าน Internet Banking


บริการ ออมสิน Internet Banking เปิดให้บริการด้านข้อมูลบัญชี และบริการทางการเงิน บริการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคาร บริการโอนเงินบัญชีบุคคลอื่นภายในธนาคาร การรับชำระค่าสินค้า และบริการ (Bill Payment) และบริการเติมเงินมือถือ (Mobile Top-up)
คุณลักษณะการให้บริการด้านข้อมูลบัญชี: การให้บริการด้านข้อมูลบัญชี (Non-Financial) โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสรุปรายการบัญชีของตนเอง (Account Summary) เช่น การตรวจสอบยอดคงเหลือ (Balance) การตรวจสอบรายการเดินบัญชีของวันนี้ (Today) การตรวจสอบรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (History) โดยมีประเภทธุรกิจที่เปิดให้บริการ ได้แก่ ธุรกิจเงินฝาก สลากออมสิน เงินฝากประเภทกระแสรายวัน และธุรกิจสินเชื่อ
คุณลักษณะการให้บริการทางการเงิน: การให้บริการทางการเงิน (Financial) โดยผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมได้ ดังนี้
 1. บริการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคาร
 2. การซื้อสลากออมสินพิเศษออนไลน์ของตนเอง (PSC Online Buying)
 3. สรุปบัญชีโดยรวม คือผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายการทางบัญชีได้
 4. บริการชำระเงิน ในส่วนของสินค้าและบริการต่างๆ เช่น บริการเติมเงิน
 5. เช็ค คือบริการที่ผู้ใช้สามารถทำการตรวจสอบสถานะของเช็ค
 6. ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้บริการสามารถเรียกดู/แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ
 7. ค่าบริการ คือรายละเอียดค่าบริการต่่างๆ ที่ธนาคารให้บริการ
 8. บริการโอนเงินบัญชีบุคคลอื่นภายในธนาคาร
  *ดูรายละเอียดทั้งหมด
คุณสมบัติผู้ขอใช้บริการ
 1. บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์
 2. เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 3. เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน สำหรับบุคคลธรรมดาในชื่อของตนเอง ซึ่งถือบัญชี ณ สาขาที่สมัคร เพื่อใช้เป็นบัญชีหลักในการเปิดใช้ บริการ ออมสิน Internet Banking
 4. มี E-mail Address ที่สามารถติดต่อได้
 5. มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1115 หรือ เว็บไซต์ www.gsb.or.th

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด