บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

สมัครบริการ SMS จากธ.กรุงเทพ เงินเข้าเงินออกรู้ได้ทันที ฟรี! ค่าธรรมเนียม 2 เดือนแรก

วันที่ : 14 ส.ค. 56
เข้าดูทั้งหมด : 59,638 คน
พิเศษ! สมัคร SMS ภายใน 31 ธันวาคม 2556 ทดลองใช้ฟรี 2 เดือนSMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก
รู้ทันทีที่มีเงินเข้า-ออกบัญชี (ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป) ผลการฝากเช็ค และสรุปยอดเงินในบัญชีรายสัปดาห์ กับบริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก
สมัครใช้บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากง่ายๆ ได้แล้ววันนี้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ หรือติดต่อบัวหลวงโฟน พิเศษ! สมัครภายใน 31 ธันวาคม 2556 ทดลองใช้ฟรี 2 เดือน
ลักษณะบริการ 
บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก ช่วยให้ท่านทราบรายการเงินเข้า หรือออกจากบัญชีของท่าน แจ้งรายการฝากเช็ค ด้วยการส่ง SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านเมื่อมีธุรกรรมเกิดขึ้น เมื่อสมัครใช้บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก ท่านจะได้รับ SMS แจ้งเตือนทันที เมื่อ
 • มียอดเงินเข้า หรือออกจากบัญชีตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
 • มีรายการฝากเช็ค หรือเช็คคืน
 • มีรายการเงินโอน หรือชำระเงิน ผ่านระบบอัตโนมัติ
 • สรุปยอดเงินในบัญชีรายสัปดาห์
นอกจากนี้ ท่านยังจะได้รับแจ้งโปรโมชั่นและข่าวสารล่าสุดจากธนาคารอีกด้วย โดยบริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่ายในประเทศไทย และมีค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 10 บาทต่อบัญชี ต่อเดือน
วิธีการสมัครใช้บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก
ท่านสามารถสมัครใช้บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก ได้ 2 ช่องทาง คือ ที่สาขาของธนาคารกรุงเทพ หรือผ่านทางบัวหลวงโฟน
ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ
 • ลูกค้าใหม่: สามารถสมัครพร้อมกับการเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์หรือกระแสรายวันได้ทันที
 • ลูกค้าปัจจุบัน: แสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการ และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ ณ สาขาที่ติดต่อ
ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากทางบัวหลวงโฟน
 • โทรศัพท์ติอต่อบัวหลวงโฟนที่หมายเลข (66) 0-2645-6655
 • เลือกรับ SMS ภาษาไทย ให้เลือกเมนูภาษาไทย กด 1 เลือกรับ SMS ภาษาอังกฤษ ให้เลือกเมนูภาษาอังกฤษ กด 2
 • กด 1 เพื่อเข้าสู่บริการแจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชี
 • กดหมายเลขบนบัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรบีเฟิสต์ 16 หลัก
 • กดรหัสประจำตัว 4 หลัก
 • กด 1 สมัครใช้บริการ
 • รับฟังเงื่อนไขบริการ กด 1 ยอมรับเงื่อนไขบริการ
 • กดเลขที่บัญชีเงินฝากที่ต้องการทำรายการ 10 หลัก (เฉพาะกรณีในบัตรมีการผูกบัญชีมากกว่า 1 บัญชี)
 • กดหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลักที่ท่านต้องการรับ SMS
 • กดหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลักที่ท่านต้องการรับ SMS อีกครั้ง
 • กด 1 ยืนยัน กด 2 แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ กด * ฟังซ้ำ กด 9 ยกเลิกรายการ
ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • เฉพาะบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ และกระแสรายวันประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น จึงจะสามารถสมัครใช้บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากได้
 • ไม่สามารถใช้บัญชีร่วมสมัครบริการนี้ได้
 • สมัครใช้บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากได้ทางสาขาของธนาคารที่สะดวก (หลักฐานการสมัครบริการ บัตรประชาชนและสมุดบัญชีที่ต้องการสมัครบริการ) หรือทางบัวหลวงโฟน
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 1 หมายเลข สามารถใช้ลงทะเบียนโดยลูกค้า 1 คนเท่านั้น
 • บัญชีเงินฝาก 1 บัญชีสามารถสมัครใช้บริการ โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ 1 หมายเลขเท่านั้น
 • ท่านสามารถขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ในการรับ SMS ผ่านทางสาขาของธนาคารและบริการบัวหลวงโฟน ในกรณีที่ท่านไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ธนาคารไม่สามารถรับผิดชอบในความเสียหาย หากข้อความถูกส่งไปยังผู้รับท่านอื่น
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-645-6655

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด