บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

เงินฝากเลดี้ ทวีทรัพย์ ดอกเบี้ยสูง ไม่เสียภาษี ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้คะแนนสะสมเพิ่ม

วันที่ : 18 ก.ค. 56
เข้าดูทั้งหมด : 4,047 คน
บัญชีเงินฝากเลดี้ ทวีทรัพย์ ดอกเบี้ยสูง ไม่เสียภาษี ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้คะแนนสะสมบัตรเครดิตเพิ่ม
บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีสำหรับผู้หญิงที่ถือบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย และธนาคารจะมอบคะแนนสะสมให้ 1 คะแนน ต่อยอดเงินฝากเข้าบัญชีทุกๆ 100 บาท ตลอดระยะเวลา 24 เดือน (ฝากทุกเดือน ติดต่อกัน 24 เดือน ตั้งแต่ 1,000 - 25,000 บาท) พร้อมรับโบนัสพิเศษเมื่อฝากครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
บัญชีเงินฝากเลดี้ ทวีทรัพย์ ให้ดอกเบี้ยสูง ไม่เสียภาษี ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้คะแนนสะสมบัตรเครดิตเพิ่ม รับ KBank Reward Point สูงสุด 15,000 คะแนน มูลค่าสูงสุด 1,500 บาท หรือแลกตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางในประเทศ จากการบินไทยฟรี !!

การเข้าร่วมโครงการ
  1. เปิดบัญชีเงินฝากเลดี้ ทวีทรัพย์ ตามเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
  2. ลงทะเบียนผ่านระบบ SMS พิมพ์ TS <เว้นวรรค>เลขที่บัญชีเงินฝากเลดี้ ทวีทรัพย์ 10 หลัก ส่งข้อความมายังหมายเลข 4545888 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
  3. รอรับ SMS ยืนยันการตอบรับเข้าร่วมโครงการจากธนาคาร
หมายเหตุ :
  1. ลูกค้าต้องเปิดบัญชีเงินฝากเลดี้ ทวีทรัพย์ (บัญชีเลดี้ฯ) ระหว่างวันที่ 1 ก.ค.56 - 31 ธ.ค.56 และเป็นผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย
  2. ต้องมีการลงทะเบียนร่วมโครงการผ่าน SMS ตามรูปแบบที่ธนาคารกำหนด
  3. ธนาคารจะมอบ KBank Reward Point 1 คะแนนต่อยอดเงินฝากเข้าบัญชีเลดี้ฯทุกๆ 100 บาท ตลอดระยะเวลา 24 เดือน
  4. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-888-8888

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด