ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

บัตรเดียว ที่ให้คุณพลัสได้มากกว่า จากบัตรกดเงินสด ยูโอบี แคชพลัส

วันที่ : 10 ธ.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 2,122 คน
บัตรเดียว ที่ให้คุณพลัสได้มากกว่า จากบัตรกดเงินสด ยูโอบี แคชพลัส


เพื่อแจ้งสิทธิประโยชน์บัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62)
 • รับเครดิตเงินคืน 10% ของยอดแบ่งชำระค่าสินค้าในงวดแรก
 • ดูหนังฟรียกแก๊งค์ 5 ที่นั่ง (มูลค่า 1,200 บาท)
 • รับคืนดอกเบี้ยจากการกดเงินสดในวันเสาร์-อาทิตย์
 • รับความคุ้มครองประกันภัยการเดินทาง เมื่อมียอดกดเงินสดในต่างประเทศ
 • ฟรีเครื่องดื่มสุดชิค ที่ KOI The, The Alley หรือ Brown Cafe
เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน 10% และ/หรือ บัตรชมภาพยนตร์ จากการผ่อนชำระสินค้า
 • เฉพาะลูกค้ายูโอบีแคชพลัส ที่ทำรายการผ่อนชำระสินค้ามากกว่า 10 เดือนขึ้นไป (ยกเว้นรายการผ่อนในหมวดประกัน) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562 จะได้รับเครดิตเงินคืน 10% ของยอดรายการผ่อนชำระต่อเดือนในงวดแรก
 • เฉพาะลูกค้ายูโอบีแคชพลัส ที่มียอดสะสมจากการผ่อนชำระสินค้ามากกว่า 10 เดือนขึ้นไป (ยกเว้นรายการผ่อนในหมวดประกัน) โดยมียอดรวมสะสมตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562 รับเพิ่ม บัตรชมภาพยนตร์ประเภท Deluxe ในระบบปกติ ในเครือ SF จำนวน 5 ที่นั่ง (มูลค่า 1,200 บาท)
 • ลูกค้ายูโอบี แคชพลัส ต้องลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ IPP ตามด้วยหมายเลขบัตร Cash Plus 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ตัวอย่าง IPP656019999999) เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่  1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562 (ค่าส่ง SMS 3บาท/ครั้ง)
 • ยอดเครดิตเงินคืน 10% จะคำนวณจากยอดของรายการผ่อนชำระสินค้าไม่เกิน 100,000 บาท/เดือน/ลูกค้า โดยธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชียูโอบีแคชพลัส ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่ทำรายการผ่อนชำระ
 • จำกัดการรับบัตรชมภาพยนตร์สูงสุด 5 ที่นั่ง/ลูกค้า ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยธนาคารจะดำเนินการจัดส่งบัตรชมภาพยนตร์ผ่าน SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าให้ไว้กับธนาคารภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์มือถือให้เป็นเบอร์ปัจจุบันเพื่อไม่ให้พลาดการรับสิทธิ์ โทร. 02-285-1555 กด 0
 • บัตรชมภาพยนตร์ที่ได้รับผ่าน SMS สามารถนำไปใช้ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับ SMS และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • บัตรชมภาพยนตร์สามารถใช้ได้กับที่นั่งประเภท Deluxe ในระบบปกติทุกสาขา ยกเว้น Emprive' Cineclub และไม่สามารถขออัปเกรดที่นั่งได้
 • สำหรับภาพยนตร์บางเรื่อง ทางโรงภาพยนตร์ SF อาจขอเรียกเก็บเงินส่วนต่างของราคาบัตรชมภาพยนตร์ ณ วันที่ลูกค้าใช้สิทธิ์แลกบัตรชมภาพยนตร์ ซึ่งทางโรงภาพยนตร์ SF จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก่อนยืนยันการใช้สิทธิ์
 • กรณีมีข้อโต้แย้งในสิทธิ์การรับบัตรชมภาพยนตร์ ลูกค้าต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้อง ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
เงื่อนไขการรับคืนดอกเบี้ยจากการเบิกถอนเงินสดในวันเสาร์-อาทิตย์
 • เฉพาะลูกค้ายูโอบี แคชพลัส ที่มียอดเบิกถอนเงินสดด้วยบัตร UOB Cash Plus ผ่านตู้ ATM จากทุกธนาคารในประเทศไทย หรือสาขาธนาคารยูโอบีในทุกวันเสาร์ และ/หรือ วันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารจะเครดิตดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นระหว่างวันเสาร์ และ/หรือวันอาทิตย์ที่ทำรายการเบิกถอนเงินสด คืนเข้าบัญชีให้สูงสุดไม่เกิน 2 วัน โดยธนาคารจะคำนวณยอดเบิกถอนเงินสดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ เวลา 00.00 น. ถึงเวลา 23.59 น. ของวันเสาร์ และ/หรือวันอาทิตย์ในช่วงเวลาส่งเสริมการขาย
 • รายการเครดิตดอกเบี้ยคืนเข้าบัญชีจะคำนวณจากยอดเบิกถอนเงินสดสะสมในวันเสาร์ และ/หรือ วันอาทิตย์ในช่วงเวลาส่งเสริมการขายไม่เกิน 100,000 บาท/เดือน/ลูกค้า โดยธนาคารจะเครดิตดอกเบี้ยคืนเข้าบัญชียูโอบีแคชพลัส ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่ทำรายการ
 • ลูกค้ายูโอบีแคชพลัส ต้องลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ ATM ตามด้วยหมายเลขบัตร Cash Plus 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ตัวอย่าง ATM656019999999) เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562 (ค่าส่ง SMS 3 บาท/ครั้ง)
ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะบัตรยูโอบี แคชพลัส ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ได้รับสิทธิ์/เครดิตเงินคืน
 • กรณีมีข้อโต้แย้งในการคำนวณเครดิตคืนเข้าบัญชียูโอบี แคชพลัส ลูกค้าต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องของรายการผ่อนชำระสินค้า หรือรายการเบิกถอนเงินสดภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลูกค้าทำรายการผ่อนชำระหรือเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรยูโอบี แคชพลัส โดยรายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • ในกรณีที่ลูกค้าถือบัตรยูโอบี แคชพลัสมากกว่า 1 ใบ ลูกค้าสามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 บัตรเท่านั้น
 • บัตรกดเงินสดยูโอบี แคสพลัส สามารถทำรายการแบ่งชำระสินค้า 0% นานสูงสุด 36 เดือน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • ฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับรายการกดเงินสดทั่วไทยทั่วโลกผ่านตู้เอทีเอ็มที่มีเครื่องหมาย Plus
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2285-1555
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด