ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

อิออน สวัสดีปีใหม่ ผ่อน 0% ที่ Big C ทุกสาขา ตั้งแต่ 14 พ.ย. 62 - 5 ม.ค. 63

วันที่ : 26 พ.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด : 937 คน
อิออน สวัสดีปีใหม่ ผ่อน 0% ที่ Big C ทุกสาขา ตั้งแต่ 14 พ.ย. 62 - 5 ม.ค. 63


ผ่อนชำระกระเช้าปีใหม่ ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 10 เดือน ที่บิ๊กซี
ระยะเวลา : 14 พ.ย. 62 - 5 ม.ค. 63
สินค้าที่ร่วมรายการ : กระเช้าปีใหม่ ทุกตระกร้า
สถานที่ : บิ๊กซี ทุกสาขา ทั่วประเทศ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 - 5 มกราคม 2563
 • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะสมาชิกบัตรสมาชิกอิออน, บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท, บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ ที่ใช้บริการ AEON Happy Pay บริการผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช และบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ ที่ใช้บริการ AEON Happy Plan บริการผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินบัตรเครดิต ที่บิ๊กซี ทุกสาขา เท่านั้น
 • เมื่อผ่อนชำระกระเช้าปีใหม่ ผ่านบริการ AEON Happy Pay วงเงินสินเชื่อยัวร์แคช และได้รับอนุมัติยอดสินเชื่อ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป รับสิทธิ์ผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน
 • เมื่อผ่อนชำระกระเช้าปีใหม่ ผ่านบริการ AEON Happy Pay หรือบริการ AEON Happy Plan เฉพาะบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ และบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ และได้รับอนุมัติยอดสินเชื่อ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป รับสิทธิ์ผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน
 • สินค้ารวมชิ้นที่ร่วมรายการผ่อนชำระเฉพาะกระเช้าของขวัญปีใหม่สำเร็จรูปที่จัดโดยบิ๊กซี เท่านั้น (กระเช้าที่ไม่ร่วมรายการคือ กระเช้าสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ /เหล้า / เบียร์ / บุหรี่ / เครื่องดื่มชูกำลัง แบรนด์ซุปไก่และรังนก / แบรนด์วีต้า / สก๊อตซุปไก่และรังนก / สก๊อตเพียวเร่)
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทาง www.aeon.co.th
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์และการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับสิทธิ์ และยกเว้นการมอบสิทธิ์ในกรณีดังต่อไปนี้
  (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ
  (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
  (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิ์
 • บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากพบความชำรุดบกพร่องหรือความไม่สะดวกในการใช้บริการ กรุณาติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 • โปรดตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการ และ รายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย บิ๊กซี ทุกสาขา หรือที่ www.aeon.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ
 • กรณีมีข้อพิพาทให้คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด