ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

Cash Back 300 บาท สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ถือบัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

วันที่ : 7 พ.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด : 407 คน
Cash Back 300 บาท สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ถือบัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย


สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช
รับ Cash Back 300 บาท เมื่อเบิกถอนเงินผ่านช่องทาง CIMB THAI Digital Banking ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเข้าร่วมกิจกรรม
 • สำหรับผู้ถือบัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช และเปิดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับทางธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
 • ผู้ถือบัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช จะต้องเบิกถอนเงินสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคชผ่านแอปฯ CIMB THAI Digital Banking ไปยังบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของท่าน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ กับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
 • ผู้ถือบัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ที่มีการเบิกถอนผ่านแอปฯ CIMB THAI Digital Banking ตั้งแต่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62 ต้องมีการชำระค่างวดตรงตามกำหนดเวลา จึงจะได้รับเครดิตเงินคืน (Cash Back) 300 บาท
 • ธนาคารจะนำเครดิตเงินคืน (Cash Back) 300 บาท เข้าบัญชีสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ภายใน 60 วัน หลังวันที่มีการเบิกถอนเงินผ่านแอปฯ CIMB THAI Digital Banking โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบรายการโอนเครดิตเงินคืนบนใบแจ้งยอดสินเชื่อในรอบบัญชีถัดไป ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน เท่านั้น
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยหากลูกค้าเสียประโยชน์หรือมีภาระเพิ่มขึ้น ธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนมีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2626-7777
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด