ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

น้ำลด น้ำใจเพิ่ม คาร์ ฟอร์ แคช ให้พักชำระงวดแรกสูงสุด 90 วัน กับสินเชื่อคาร์ ฟอร์ แคช รถยนต์และบิ๊กไบค์

วันที่ : 8 ต.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 684 คน
น้ำลด น้ำใจเพิ่ม คาร์ ฟอร์ แคช ให้พักชำระงวดแรกสูงสุด 90 วัน กับสินเชื่อคาร์ ฟอร์ แคช รถยนต์และบิ๊กไบค์


น้ำลด น้ำใจเพิ่ม คาร์ ฟอร์ แคช ให้พักชำระงวดแรกสูงสุด 90 วัน มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบภัยพิบัติน้ำท่วม กับสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช รถยนต์ และบิ๊กไบค์ พร้อมรับวงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินรถ
คาร์ ฟอร์ แคช ขอเป็นหนึ่งพลังสู้ไปกับคุณ ด้วยมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการเสริมสภาพคล่อง ด้วยวงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินรถ พร้อมเลื่อนการชำระงวดแรกสูงสุด 90 วัน ด้วยอัตราดอกเบี้ยเดิม ตั้งแต่ 15 กันยายน 2562 ถึง 30 ธันวาคม 2562
คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อตามมาตรการช่วยเหลือ
 • ลูกค้าที่พักอาศัยหรือประกอบกิจการอยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม 10 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น, นครพนม, พิจิตร, พิษณุโลก, มหาสารคาม, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, สุโขทัย, อำนาจเจริญ และ อุบลราชธานี และมีข้อมูลสนับสนุน เช่น พื้นที่ประกาศโดยภาครัฐ ภาพถ่าย หลักฐานการขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล การตรวจสอบภาคสนาม เป็นต้น
 • เป็นผู้ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วมโดยตรง เช่น สถานที่ประกอบกิจการ บ้านพักอาศัย สินค้า / สิ่งของเสียหาย เป็นต้น
 • เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยอ้อม เช่น เป็นคู่ค้า หรือเป็น Supplier ให้ผู้ประกอบกิจการในเขตพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมและได้รับความเสียหาย โดยแสดงหลักฐานการส่งงาน/ใบเสร็จที่เคยส่งให้คู่ค้า หรือ Supplier พร้อมรูปถ่ายกิจการคู่ค้าหรือ Supplier ที่ได้รับความเสียหาย
หมายเหตุ
 • บิ๊กไบค์ หมายถึง รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของเครื่องยนต์ตั้งแต่ 250 ซีซีขึ้นไป และราคาซื้อขายมากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป
 • เงื่อนไขการให้สินเชื่อเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2740-7400
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด