ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

รถผ่อนอยู่ที่ไหน ก็แลกเงินได้...แค่มีรถ ก็มีเงินใช้ สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash จากเกียรตินาคิน

วันที่ : 19 ก.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด : 322 คน
รถผ่อนอยู่ที่ไหน ก็แลกเงินได้...แค่มีรถ ก็มีเงินใช้ สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash จากเกียรตินาคิน


 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 1.5 เท่า ของราคาประเมินรถยนต์
 • รู้ผลอนุมัติไวภายใน 2 ชม.
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท
 • ผ่อนสบายนานสูงสุด 72 เดือน
 • สมัครง่าย เอกสารไม่ยุ่งยาก
คุณสมบัติรถยนต์ที่นำมาขอสินเชื่อ
 • รถยนต์ปลอดภาระหนี้ต้องมีอายุรถยนต์ไม่เกิน 10 ปี
 • รถยนต์ที่ยังไม่ปลอดภาระหนี้ ต้องผ่อนชำระมาแล้วไม่ต่ำกว่า 36 งวด
 • รับรถยนต์ทุกประเภท ยกเว้น รถบรรทุก, รถจักรยานยนต์
เงื่อนไข
 • รถปลอดภาระ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ ซึ่งปลอดภาระเรียบร้อยแล้วอายุรถเมื่อรวมระยะเวลาสัญญาเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี
 • รถยนต์ไม่ปลอดภาระ ผ่อนชำระอยู่กับสถาบันการเงินอื่น รถยนต์ไม่ปลอดภาระ ที่ผ่อนชำระอยู่กับสถาบันการเงินอื่นๆ ที่ไม่ใช่ธนาคารเกียรตินาคินมาแล้วไม่ต่ำกว่า 36 งวด
 • รถยนต์ไม่ปลอดภาระ ผ่อนชำระอยู่กับธนาคารเกียรตินาคิน เฉพาะลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ปัจจุบัน ที่ยังจัดเช่าซื้ออยู่กับธนาคารเกียรตินาคิน ลูกค้าต้องมีประวัติผ่อนชำระดี มาแล้วไม่ต่ำกว่า 36 งวด เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ ที่จดทะเบียนไม่เกิน 10 ปี วงเงินอนุมัติหลังจากหักภาระหนี้เดิม ไม่ต่ำกว่า 1 แสนบาท ผู้สมัครต้องไม่ค้างชำระเงินค่างวดรถยนต์กับธนาคาร ณ วันทำสัญญาสินเชื่อธนาคารเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันนั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2165-5555
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด