ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

สินเชื่อเคหะ กู้บ้าน ผ่อนเบา รับดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี 3% ผ่อนเพียงล้านละ 3,000 บาท จาก ธ.ออมสิน

วันที่ : 18 ก.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด : 458 คน
สินเชื่อเคหะ กู้บ้าน ผ่อนเบา รับดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี 3% ผ่อนเพียงล้านละ 3,000 บาท จาก ธ.ออมสิน


สินเชื่อเคหะ กู้บ้าน ผ่อนเบา ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี 3% ผ่อนสบายเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือน นาน 3 ปี
สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชน ที่ต้องการซื้อบ้านใหม่หรือบ้านมือสอง วงเงินสินเชื่อเคหะไม่เกิน 3.00 ล้านบาท วงเงินโครงการ 5,000 ล้านบาท
ตารางผ่อนชำระสินเชื่อเคหะ

เงื่อนไขการใช้อัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่น
 • ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • สมัครผลิตภัณฑ์ หรือบริการของธนาคาร อย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ เปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก / บัตรอิเล็กทรอนิกส์ / บัตรเครดิต / สินเชื่อบัตรเงินสด / บริการ My Mo / ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี ทั้งนี้ หากลูกค้าสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการตามที่กำหนดอยู่แล้วสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้
 • กรณีไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนด 3 ปี ทุกกรณี คิดค่าธรรมเนียม 3% ของวงเงินกู้
หมายเหตุ
 • MRR=6.870% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป)
 • EIR คำนวณจาก วงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี เงินงวดปีที่ 1-3 = 3,000 บาท ปีที่ 4 เป็นต้นไป 8,200 บาท
 • *เงินงวดผ่อนชำระปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 งวดละ 3,000 บาท ต่อจำนวนเงินกู้สินเชื่อเคหะ 1.00 ล้านบาท
 • **ตารางคำนวณการผ่อนชำระ / เดือน เป็นการประมาณเพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำเสนอบริการแก่ลูกค้า ซึ่งอัตราการผ่อนชำระจริงนั้นธนาคารฯ จะแจ้งให้ทราบในวันที่อนุมัติสินเชื่อ
ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป และจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1115
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด