ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

ใหม่! โปรแกรมอิสระ อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 7.99% ต่อปี เมื่อสมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้ วันนี้ - 31 ธ.ค. 62

วันที่ : 8 ส.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 3,668 คน
ใหม่! โปรแกรมอิสระ อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 7.99% ต่อปี เมื่อสมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้ วันนี้ - 31 ธ.ค. 62


สินเชื่อบุคคลซิตี้ - ดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 7.99% ต่อปี
 • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
 • เพิ่มสภาพคล่อง
โปรแกรม อิสระ อัตราพิเศษต่ำสุด 7.99%
สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป และเข้าร่วมโปรแกรมอิสระ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62 เท่านั้น
วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ (บาท) อัตราดอกเบี้ยครึ่งแรก (ต่อปี) อัตราดอกเบี้ยครึ่งหลัง (ต่อปี) ระยะเวลาผ่อนชำระ
150,000 ขึ้นไป 25.99% 12 เดือนแรก 7.99% 12 เดือนหลัง 24 เดือน
25.99% 18 เดือนแรก 7.99% 18 เดือนหลัง 36 เดือน
25.99% 24 เดือนแรก 7.99% 24 เดือนหลัง 48 เดือน
25.99% 30 เดือนแรก 7.99% 30 เดือนหลัง 60 เดือน

เงื่อนไขโปรแกรม
 • โปรแกรมนี้เฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป และลูกค้าจะต้องรับสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับบริการ) เท่านั้น
 • โปรแกรมอัตราดอกเบี้ยพิเศษข้างต้น สำหรับผู้ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลซิตี้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62 เท่านั้น
 • วงเงินอนุมัติสินเชื่อบุคคลสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้หลักเกณฑ์และนโยบายภายในของบริษัทฯ ในการอนุมัติวงเงิน หรือปฏิเสธคำขอกู้ รวมถึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยพิเศษซึ่งอาจแตกต่างจากตารางข้างต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและข้อกำหนดของการเข้าร่วมโปรแกรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอกู้ตามหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้หลักเกณฑ์และนโยบายภายในของบริษัทฯ ในการอนุมัติวงเงิน หรือปฏิเสธคำขอกู้ รวมถึงการอนุมัติอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทั้งนี้หากพบว่าคุณสมบัติของผู้กู้ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นครั้งใดคราวใดและไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้กู้ตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ผู้กู้จะต้องเสียให้แก่บริษัทฯ โดยอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่เกินกว่าอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด
เงื่อนไขการได้รับของกำนัล
 • รับฟรีกระเป๋าเดินทาง 26 นิ้ว Black Supreme มูลค่า 9,000 บาท เมื่อสมัครและได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อบุคคลซิตี้ โปรแกรมอิสระอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 7.99% วงเงิน 150,000 บาทขึ้นไป โดยผู้สมัครจะได้รับของกำนัลภายใน 90 วัน นับจากสิ้นเดือนที่ผู้สมัครได้รับอนุมัติ สินเชื่อฯ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งของกำนัลให้ผู้สมัคร ตามที่อยู่ที่ผู้สมัครแจ้งไว้กับบริษัทฯ
 • กรณีของกำนัลหมด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นที่มูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ของกำนัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ระยะเวลาของโปรแกรม 1 ก.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1588
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด