ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

พิเศษสำหรับลูกค้าที่รับบัญชีเงินเดือนผ่าน SCB มอบทุนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท

วันที่ : 23 ก.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 4,249 คน
พิเศษสำหรับลูกค้าที่รับบัญชีเงินเดือนผ่าน SCB มอบทุนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท


พิเศษสำหรับลูกค้าที่รับบัญชีเงินเดือนผ่าน SCB มอบสิทธิพิเศษประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทุนประกัน 100,000 บาท (1 กรมธรรม์) เมื่อสมัครสินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash

ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62
เงื่อนไข
 • วงเงินสินเชื่ออนุมัติสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมินของธนาคาร และวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
 • ระยะเวลาผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
 • รถยนต์ที่นำมาเป็นหลักประกันต้องมีอายุไม่เกิน 15 ปี กรณีขอสินเชื่อ 84 เดือน อายุรถไม่เกิน 12 ปี รวมระยะเวลาผ่อนชำระสูงสดไม่เกิน 19 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของลูกค้าแต่ละราย สูงสุดไม่เกิน 17% ต่อปี
 • วงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ อาจแตกต่างกันไปสำหรับลูกค้าแต่ละราย โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของลูกค้า ยี่ห้อรถยนต์ รุ่น ปี และสภาพรถยนต์ที่นำมาขอสินเชื่อ
 • ระยะเวลาการอนุมัติและได้รับวงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของเอกสารประกอบการสมัคร และคุณสมบัติของลูกค้าแต่ละราย
 • ลูกค้าสามารถใช้บริการรับเอกสารการสมัครสินเชื่อ ณ ที่อยู่ของลูกค้าได้ (เอกสารการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์)
 • เงื่อนไขประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  - แผนประกันภัยดังกล่าวสำหรับลูกค้าสินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash ที่มีอายุ ตั้งแต่ 20-70 ปีบริบูรณ์
  - ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
  - กรรมธรรม์ เริ่มคุ้มครองวันเดียวกับวันที่เบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อ สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash
  - แคมเปญมอบสิทธิพิเศษประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 1 กรมธรรม์ ทุนประกันมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าที่สมัคร และได้รับอนุมัติเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2562 เท่านั้น
  - ผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลพื้นฐานและทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  - รับประกันภัยโดย บมจ.เทเวศประกันภัย
  - ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่อง หรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น ทั้งนี้กรณีพิจารณารับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของบริษัทประกันภัย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2777-7777
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด