ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

สินเชื่อบ้านกรุงไทย Re-finance ดอกเบี้ยปีแรกต่ำสุด 1.15% พร้อมรับเพิ่มอีก 3 ฟรี!

วันที่ : 11 ก.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 738 คน
สินเชื่อบ้านกรุงไทย Re-finance ดอกเบี้ยปีแรกต่ำสุด 1.15% พร้อมรับเพิ่มอีก 3 ฟรี!


สินเชื่อบ้านกรุงไทย Re- finance อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก ต่ำสุด 1.15% รับเพิ่มอีก 3 ฟรี!
 • ฟรี ค่าจดจำนอง
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมประเมินราคา
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมยื่นกู้
สมัครยื่นคำขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 30 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ
 • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อต้องได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • กรณีที่ลูกค้าทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA / GLTSP) ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
  - ทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA / GLTSP) เต็มวงเงินกู้ และ ระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี
  - ทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA / GLTSP) 70% ของวงเงินกู้ และ ระยะเวลากู้
  - ทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA / GLTSP) 70% ของวงเงินกู้ และ ระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี: แบบที่ 1 = 2.99%, แบบที่ 2 = 3.07%, แบบที่ 3 = 3.25%, แบบที่ 4 = 3.33%, แบบที่ 5 = 3.32%, แบบที่ 6 = 3.40%, แบบที่ 7 = 3.58%, แบบที่ 8 = 3.67%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี ผ่อนชำระ 7,000 บาท/เดือน แบบที่ 1 = 4.69%, แบบที่ 2 = 4.72%, แบบที่ 3 = 4.75%, แบบที่ 4 = 4.79%, แบบที่ 5 = 4.81%, แบบที่ 6 = 4.84%, แบบที่ 7 = 4.87%, แบบที่ 8 = 4.91% MRR = 7.12% ต่อปี (ณ พ.ค. 62)
 • การทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ เป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2111-1111
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด