ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

ดอกเบี้ยเฉลี่ยถูกสุด 3 ปีแรก 2.95% ต่อปี จากสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

วันที่ : 10 ก.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 933 คน
ดอกเบี้ยเฉลี่ยถูกสุด 3 ปีแรก 2.95% ต่อปี จากสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย


กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน แต่ไม่ขอวงเงินเพิ่ม
1) เฉลี่ย 3 ปีแรก เริ่มต้น 2.95% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.93% ต่อปี)
 • ฟรี! ประเมินราคาหลักทรัพย์
 • ฟรี! อากรแสตมป์
 • ฟรี! ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปี
2) เฉลี่ย 3 ปีแรก 3.23% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.00% ต่อปี)
 • ฟรี! ค่าจดจำนอง สูงสุด 100,000 บาท
 • ฟรี! ประเมินราคาหลักทรัพย์
 • ฟรี! อากรแสตมป์
 • ฟรี! ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปี
กรณีรีไฟแนนซ์ แต่ไม่ขอวงเงินเพิ่ม
เฉลี่ย 3 ปีแรก 4.29% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.47%)
ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ต้องมีวงเงินสินเชื่อเดิมไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
 • ประเภทอาคารพาณิชย์ไม่สามารถนำมาขอสินเชื่อได้
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท และไม่เกินภาระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิม รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต, ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และสินเชื่ออเนกประสงค์ (ถ้ามี)
 • สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 95% ของวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิม รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ทั้งนี้ ต้องไม่เกินภาระหนี้คงค้างเดิม
 • ไม่สามารถขอวงเงินเพิ่มเติมได้
 • กรณีลูกค้าได้รับการยกเว้นค่าจดจำนอง หากลูกค้าปิดบัญชีก่อน 5 ปี ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1% คืน โดยจะคำนวณจากวงเงินกู้ในสัญญา (วงเงินอนุมัติ) ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถคืนค่าจดจำนองเป็นเงินสดหรือเช็คได้
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียม
 • ยกเว้น ค่าดำเนินการสินเชื่อ
 • ยกเว้น ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
 • ยกเว้น ค่าอากรแสตมป์
 • ยกเว้น ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปี
 • ยกเว้น ค่าจดจำนอง (สูงสุด 100,000 บาท)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2626-7777
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด