ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

กลับมาแล้วกับสินเชื่อบ้าน...Life Begins with GHB ครั้งที่ 2 จาก ธอส.

วันที่ : 6 มิ.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด : 282 คน
กลับมาแล้วกับสินเชื่อบ้าน...Life Begins with GHB ครั้งที่ 2 จาก ธอส.


กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562
วัตถุประสงค์การยื่นกู้
 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
 • เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส.
 • เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับวัตถุประสงค์การขอกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด และเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น เท่านั้น
วงเงิน
วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกันและตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
ระยะเวลาผ่อน
ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 - 3 = MRR-3.96% (2.79%) ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
1) กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR-1.00% (5.75%) ต่อปี
2) กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR-0.50% (6.25%) ต่อปี
3) กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ = MRR 
ค่าธรรมเนียม
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินทำนิติกรรม
 • ยกเว้นค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 1,000 บาท
 • ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน
(ให้ผู้กู้สำรองจ่ายค่าประเมินราคาหลักประกันโดยธนาคารจะจ่ายคืนหลังจากทำนิติกรรมแล้วเสร็จ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2645-9000
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด