ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

สิทธิพิเศษ 2 ต่อ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต หรือบัตรเครดิตซิตี้ วันนี้ - 30 มิ.ย. 62

วันที่ : 6 มิ.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด : 311 คน
สิทธิพิเศษ 2 ต่อ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต หรือบัตรเครดิตซิตี้ วันนี้ - 30 มิ.ย. 62


สิทธิพิเศษ...สำหรับบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต และสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้
ต่อที่ 1
 • 0% นาน 4 เดือน เมื่อซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทขึ้นไป (ยกเว้นสินค้าหมวดวัสดุก่อสร้าง)
 • 0% นาน 6 เดือน และ 0% นาน 10 เดือน สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ
ต่อที่ 2
 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท เมื่อแบ่งจ่ายกับ Citi PayLite
ยอด PayLite / เซลล์สลิป (บาท) รับเครดิตเงินคืน (บาท)
15,000 - 24,999 200
25,000 - 34,999 400
35,000 ขึ้นไป 800
จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท/ท่าน ตลอดรายการ (ทุกบัตรหลักและบัตรเสริมถือเป็นสมาชิกบัตรเดียวกัน)
เงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรเครดิตซิตี้ และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ที่ออกในประเทศไทย 
 • ต่อที่ 1 : สินค้าหมวดวัสดุก่อสร้างไม่ร่วมรายการแบ่งจ่าย 0%
 • รายการแบ่งจ่าย 0% นาน 6 เดือนขึ้นไป เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการตามที่ร้านค้ากำหนด
 • ต่อที่ 2 : ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนทาง SMS ภายในระยะเวลาส่งสริมการขายตามเงื่อนไขเพื่อรับสิทธิ์
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท/ท่าน ตลอดรายการ (ทุกบัตรหลักและบัตรเสริมนับเป็นสมาชิกบัตรเดียวกัน) โดยจะคำนวณการรับเครดิตเงินคืนตามยอดใช้จ่ายที่ระดับสูงสุดเป็นเกณฑ์ โดยเศษที่เหลือจะไม่นำมาคำนวณในระดับรองลงมา เช่น ยอดซื้อสินค้าแบบแบ่งจ่ายตามเซลล์สลิปของลูกค้า 55,000 บาท ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืน 800 บาท เข้าบัญชีบัตรหลักจากยอด PayLite 35,000 บาทเท่านั้น โดยเศษ 20,000 บาท ที่เหลือจะไม่นำมาคำนวณอีก
 • ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 90 วัน นับจากวันที่ทำรายการ
 • สมาชิกบัตรฯ ต้องคงสถานภาพสมาชิกบัตรฯ จนถึง ณ วันที่ทำการเครดิตเงินคืน
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขายก่อนทำรายการ
 • ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิต หรือจัดจำหน่ายสินค้าและไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการหากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้จัดจำหน่ายโดยตรง
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1588
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด