ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

รับฟรี! ชุดกล่องถนอมอาหารพร้อมขวดน้ำ Super Lock เมื่อสมัครบัตรสมาชิกอิออน วันนี้ - 31 ก.ค. 62

วันที่ : 7 พ.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 1,423 คน
รับฟรี! ชุดกล่องถนอมอาหารพร้อมขวดน้ำ Super Lock เมื่อสมัครบัตรสมาชิกอิออน วันนี้ - 31 ก.ค. 62


สมัครบัตรสมาชิกอิออน วงเงินสินเชื่อยัวร์แคชที่สาขาอิออน (ทั่วประเทศ)
ระยะเวลา : 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 62
บัตรที่ร่วมรายการ : บัตรสมาชิกอิออน
สถานที่ : สาขาอิออนทั่วประเทศ

สมัครบัตรสมาชิกอิออนยัวร์แคชและได้รับอนุมัติ ชุดกล่องถนอมอาหาร พร้อมขวดน้ำ Super Lock จำนวน 1 ชุด มูลค่า 254 บาท
หมายเหตุ : รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าสมัครบัตรสมาชิกอิออนฯ ที่สาขาอิออนทั่วประเทศเท่านั้น สมัครออนไลน์ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • รายการส่งเสริมการขายจัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฏาคม 2562
 • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะบัตรสมาชิกอิออน วงเงินสินเชื่อยัวร์แคช ("บัตรสมาชิกอิออนฯ") เท่านั้น
 • เมื่อสมัครบัตรสมาชิกอิออนฯ และได้รับอนุมัติบัตรสมาชิกอิออนฯ ที่สาขาอิออนทั่วประเทศ รับของสมนาคุณชุดกล่องถนอมอาหาร พร้อมขวดน้ำ Super Lock จำนวน 1 ชุด มูลค่า 254 บาท
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ของสมนาคุณ 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด และขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสี ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์มอบของสมนาคุณสำหรับลูกค้าที่ยื่นสมัครบัตรสมาชิกตามลำดับการอนุมัติ หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์มอบของสมนาคุณเฉพาะผู้สมัครบัตรสมาชิกอิออนครั้งแรกเท่านั้น ในกรณีลูกค้าสมัครบัตรสมาชิกอิออนใหม่เนื่องจากบัตรชำรุด บัตรสูญหาย บัตรหมดอายุ ไม่สามารถรับของสมนาคุณได้
 • ลูกค้าสามารถรับของสมนาคุณได้ที่สาขาอิออนที่ทำการอนุมัติบัตรสมาชิกอิออนฯ เท่านั้น
 • บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าของสมนาคุณตามรายการดังกล่าว กรณีลูกค้ามีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง
 • ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด สิทธิ หรือบริการอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยแจ้งให้ทราบผ่านทาง www.aeon.co.th กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่านทาง www.aeon.co.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด