ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

สินเชื่อบ้าน All Home ปี 2562 วงเงินให้กู้สูง เงินงวดผ่อนชำระต่ำ จาก ธอส.

วันที่ : 22 เม.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด : 767 คน
สินเชื่อบ้าน All Home ปี 2562 วงเงินให้กู้สูง เงินงวดผ่อนชำระต่ำ จาก ธอส.


ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2562 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 28 มิ.ย. 2562
วัตถุประสงค์การยื่นกู้
 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
 • เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ (NPA) ของ ธอส.
 • เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับ วัตถุประสงค์การขอกู้ตามข้อ 1 และ 5 เท่านั้น
 • กู้เพิ่มเพื่อปลูกสร้าง/ต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร
วงเงิน
 • วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
ระยะเวลาผ่อน
 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
อัตราดอกเบี้ย
ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 = 3.30% ต่อปี
ปีที่ 2 - 3 = MRR - 3.45% (3.30%) ต่อปี 
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา  
สวัสดิการ = MRR - 1.00%
รายย่อย  = MRR - 0.50% 
อุปกรณ์  = MRR 
ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย
 • ค่าธรรมเนียมให้เรียกเก็บตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2645-9000
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด