ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

รีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ยสุดประหยัดเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.15% ต่อปี จาก ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย วันนี้ - 30 มิ.ย. 62

วันที่ : 10 เม.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด : 1,321 คน
รีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ยสุดประหยัดเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.15% ต่อปี จาก ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ถึง 30 มิ.ย. 62


รีไฟแนนซ์ แต่ไม่ขอวงเงินเพิ่ม
 • โปรแกรมสุดประหยัด ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.15% ต่อปี ฟรี 3 ต่อ
  - ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
  - ค่าอากรแสตมป์
  - ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปี
 • โปรแกรมสุดคุ้ม ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.39% ต่อปี ฟรี 4 ต่อ
  - ค่าจดจำนอง สูงสุด 100,000 บาท
  - ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
  - ค่าอากรแสตมป์
  - ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปี
รีไฟแนนซ์ และขอวงเงินเพิ่ม
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.29% ต่อปี
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
 1. สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
 2. อายุ 21 - 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
 3. อายุงาน
  - พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 6 เดือนขึ้นไป
  - พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 1 ปีขึ้นไป
  - ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการ 2 ปีขึ้นไป
 4. ต้องมีชื่อเป็นผู้กู้จากสถาบันการเงินเดิม
 5. รายได้ขั้นต่ำ

หมายเหตุ : ปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม
อัตราดอกเบี้ย โปรแกรมสุดประหยัด
ประเภท ปีที่ 1-3 ปีที่ 4-7 ปีที่ 8 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 
Insurance MRR - 4.725% MRR - 2.760% MRR - 2.250% 3.15% 4.81%
No Insurance MRR - 4.425% MRR - 2.760% MRR - 2.250% 3.45% 4.90%
อัตราดอกเบี้ย โปรแกรมสุดคุ้ม
ประเภท ปีที่ 1-3 ปีที่ 4-7 ปีที่ 8 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา
Insurance  MRR-4.485% MRR-2.760% MRR - 2.250% 3.39% 4.88%
No Insurance MRR-4.185% MRR - 2.760% MRR - 2.250% 3.69% 4.97%
อัตราดอกเบี้ย กรณีขอวงเงินเพิ่ม
ประเภท ปีที่ 1-3 ระยะเวลา ที่เหลือ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา
Insurance MRR - 3.585% MRR - 2.000% 4.29% 5.47%
No Insurance MRR - 3.285% MRR - 2.000% 4.59% 5.55%
ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ต้องมีวงเงินสินเชื่อเดิมไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
 • ประเภทอาคารพาณิชย์ไม่สามารถนำมาขอสินเชื่อได้
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท และไม่เกินภาระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิม รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต (MRTA), ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และสินเชื่ออเนกประสงค์ (ถ้ามี)
 • สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 95% ของวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิม รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต (MRTA) และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ทั้งนี้ ต้องไม่เกินภาระหนี้คงค้างเดิม
 • ไม่สามารถขอวงเงินเพิ่มเติมได้
 • กรณีลูกค้าได้รับการยกเว้นค่าจดจำนอง (โปรแกรมสุดคุ้ม) หากลูกค้าปิดบัญชีก่อน 5 ปี ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1% คืน โดยจะคำนวณจากวงเงินกู้ในสัญญา (วงเงินอนุมัติ) ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถคืนค่าจดจำนองเป็นเงินสดหรือเช็คได้
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศกำหนด (ถ้ามี)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2626-7777
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด