ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

เงินติดล้อ ร่วมกับ คปภ. แจกฟรี! ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท

วันที่ : 10 เม.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด : 946 คน
เงินติดล้อ ร่วมกับ คปภ. แจกฟรี! ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท


เงินติดล้อนายหน้าประกันภัย ผู้นำประกันผ่อนเงินสดฟรีดอกเบี้ย รวมกับ คปภ. แจกฟรี! ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองทั่วโลก สูงสุด 100,000 บาท

แจกฟรี! ประกันอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • วงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท
 • คุ้มครองทั่วโลก 24 ชั่วโมง นาน 30 วัน 
ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62 เท่านั้น รับประกันโดย บริษัท บมจ.ศรีอยุธยาฯ
การคุ้มครอง
 • ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
  จำนวนเงินเอาประกัน 100,000 บาท*
 • ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
  จำนวนเงินเอาประกัน 50,000 บาท*
 • ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย)
  จำนวนเงินเอาประกัน 5,000 บาท*
*ระยะเวลาเอาประกัน 30 วัน
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • รับประกันโดย บริษัท ศรีอยุธยา เจอเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย และถือสัญชาติไทยเท่านั้น
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง 30 วัน โดยเริ่มคุ้มครองเวลา 00.01 น. ถัดจากวันที่ลงทะเบียน
 • ลูกค้าสามารถลงทะเบียนและรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62 เท่านั้น
 • ผู้รับประโยชน์ต้องมีความสัมพันธ์เป็น บิดา, มารดา, คู่สมรส บุตร พี่-น้อง หรือ ญาติ กับผู้เอาประกันภัยเท่านั้น
 • ข้อมูลความคุ้มครองนี้เป็นเพียงข้อมูลประกอบการขายโดยสังเขปมิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เงื่อนไขต่างๆ ของความคุ้มครองให้เป็นไปตามสัญญาของบริษัทประกันภัย
 • บริษัทประกันจัดส่ง SMS ยืนยันความคุ้มครองภายใน 3 วัน
 • ข้อยกเว้น เป็นไปตามกรมธรรม์อุบัติเหตุกลุ่ม
หมายเหตุ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่กรอกข้อมูลถูกต้อง และครบถ้วนเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การมอบกรมธรรม์ 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • ท่านจะได้รับสิทธิความคุ้มครองภายใต้โครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่มสงกรานต์อุ่นใจ จากทุกช่องทางของ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัยกำหนด
 • ผู้เอาประกันควรศึกษาความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • บริษัท เงินติดล้อ จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น เลขที่ใบอนุญาตประกันวินาศภัย ว 00015/2556
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 088-088-0880
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด