ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท เพียงเบิกถอนเงินสดอิออน ยัวร์แคช วันนี้ - 10 เม.ย. 62

วันที่ : 1 เม.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด : 691 คน
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท เพียงเบิกถอนเงินสดอิออน ยัวร์แคช วันนี้ - 10 เม.ย. 62


ดีลพิเศษรับหน้าร้อนกับอิออนยัวร์แคช
ระยะเวลา : 1 - 10 เม.ย. 62
ประเภทบัตรที่เข้าร่วม : บัตรสมาชิกอิออน, บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท และ บัตรสินเชื่อบิ๊กซีเอ็กซ์คลูซีฟ

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายรับเครดิตเงินคืน สำหรับลูกค้ายัวร์แคชที่เบิกเงินระหว่างวันที่ 1-10  เม.ย. 2562
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรสมาชิกอิออน, บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท และ บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ ที่ใช้บริการเบิกถอนเงินสดสินเชื่อยัวร์แคช ของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ระหว่างวันที่ 1 - 10 เมษายน 2562 เท่านั้น
 • รับเครดิตเงินคืน เมื่อมียอดเบิก ถอน หรือโอนเงิน สะสมครบตามที่บริษัทฯ กำหนด
  - รับเครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่อมียอดสะสม 10,000 - 49,999 บาท
  - รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท เมื่อมียอดสะสม 50,000 - 99,999 บาท
  - รับเครดิตเงินคืน 2,800 บาท เมื่อมียอดสะสม 100,000 - 149,999 บาท
  - รับเครดิตเงินคืน 5,000 บาท เมื่อมียอดสะสม 150,000 บาทขึ้นไป
(รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท /ท่าน/ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย)
 • การคำนวณ ยอดสะสม จะคำนวณจาก
  - ยอดเบิก ถอน หรือโอนเงิน ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 1 - 10 เมษายน 2562 เท่านั้น
  - ยอดเบิก ถอน หรือโอนเงิน จากทุกช่องทางการบริการ คือ ตู้เอทีเอ็มอิออน, ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.กรุงไทย, ธ.ธนชาต, ธ.ออมสิน, ธ.ไทยพาณชย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ไปรษณีย์ไทย และคาร์ดทูคาร์ด
 • บริษัทฯ จะดำเนินการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรสมาชิกฯ ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้
 • การคำนวณยอดสะสมไม่รวมยอดที่เกิดจากบริการ AEON Happy Pay บริการผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช
 • สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายเฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง SMS ผ่าน เครือข่ายโทรศัพท์ dtac, AIS และ TrueMove H เท่านั้น ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย อัตราค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยพิมพ์ APT ตามด้วยเลขที่บัตรสมาชิกอิออน 16 หลัก ไม่ต้องเว้นวรรค ส่งมาที่ 4589123 หรือ ลงทะเบียนผ่าน www.aeon.co.th หรือ AEON THAI MOBILE (ไม่เสียค่าบริการ) ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทาง www.aeon.co.th อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ และการโฆษณา
 • เครดิตเงินคืนของรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • เครดิตเงินคืนเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ถือบัตร ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่นหรือบริการอื่นได้
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน และยกเว้นการเครดิตเงินคืนในกรณีดังต่อไปนี้
  (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ
  (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
  (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ www.aeon.co.th กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของบริษัทฯ ผ่านทาง www.aeon.co.th
 • ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด