ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

เรื่องสินเชื่อบ้าน...ออมสินดูแลคุณมากกว่าใคร พร้อมให้ดอกเบี้ยพิเศษ

วันที่ : 8 มี.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 581 คน
เรื่องสินเชื่อบ้าน...ออมสินดูแลคุณมากกว่าใคร พร้อมให้ดอกเบี้ยพิเศษ


สินเชื่อบ้าน...ธนาคารออมสิน สานฝันเรื่องบ้านของคุณให้เป็นจริง ไม่ว่าจะสร้าง ซื้อ รีไฟแนนซ์ หรือจะกู้เพิ่ม เพื่ออุปโภคบริโภค วงเงินให้กู้สูง ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบายด้วยสินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน
อัตราดอกเบี้ย

ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
กรณีไถ่ถอนก่อนครบกำหนด 3 ปี ทุกกรณี คิดค่าธรรมเนียม 3% ของวงเงินกู้, กรณีทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาที่แท้จริง (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี (MRR=7.00% ต่อปี ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1115
 
  • สมัครออนไลน์
  • สมัครออนไลน์
  • สมัครออนไลน์
  • สมัครออนไลน์
  • สมัครออนไลน์
  • สมัครออนไลน์
  • สมัครออนไลน์
  • สมัครออนไลน์
  • สมัครออนไลน์
  • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด