ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

สมัครบัตรยูโอบี แคชพลัส รับกระเป๋า สมัครบัตรยูโอบี แคชพลัส รับกระเป๋า ELLE Casual Bag มูลค่า 3,290 บาท

วันที่ : 8 ก.พ. 62
เข้าดูทั้งหมด : 3,559 คน
สมัครบัตรยูโอบี แคชพลัส รับกระเป๋า ELLE Casual Bag มูลค่า 3,290 บาท


สมัครวันนี้...พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมาย
สมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส
ต่อที่ 1 รับดอกเบี้ย
 • 0% นาน 2 รอบบัญชีแรก หรือ
 • 9.99% นาน 6 รอบบัญชีแรก
กรณีสมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส พร้อมสมัครบริการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ณ วันที่ สมัคร
ต่อที่ 2 รับเพิ่ม!
 • กระเป๋า ELLE Casual Bag มูลค่า 3,290 บาท หากลูกค้าแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินสด 50% ขึ้นไป ของวงเงินยูโอบี แคชพลัส
เงื่อนไข
 • รายการนี้สำหรับผู้สมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส และได้รับการอนุมัติตั้งแต่ 1 ส.ค. 61 - 28 ก.พ. 62 เท่านั้น
 • ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ตั้งแต่วันอนุมัติวงเงินจนถึงวันครบรอบบัญชีที่ 2 หรือ จะคิดอัตราดอกเบี้ย 9.99% ตั้งแต่วันอนุมัติวงเงินจนถึงวันครบรอบบัญชีที่ 6 และ หลังจากนั้นธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ย 25% / 27% / 28% ต่อปี ขึ้นอยู่กับรายได้ของลูกค้า สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยปกติที่ 25% / 27% / 28% ต่อปีขึ้นอยู่กับรายได้ของลูกค้า ตั้งแต่วันที่ผู้สมัครเบิกใช้วงเงินแคชพลัส ทั้งนี้ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ รวมกันไม่เกินกว่าอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งอัตราดอกเบี้ยสูงสุดปัจจุบันเท่ากับ 28% ต่อปี หากลูกค้าแสดงความประสงค์ ณ วันที่สมัครในการแจ้งให้โอนเงินสดเข้าบัญชีออมทรัพย์ 50% ขึ้นไปของวงเงินแคชพลัสที่ได้รับการอนุมัติ รับเพิ่มกระเป๋า ELLE Casual Bag ขนาด 19.5 x 9.5 x 13.5 นิ้ว มูลค่า 3,290 บาท
 • ในกรณีที่ผู้สมัครวงเงินยูโอบีแคชพลัส และ เลือกใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์เพื่อรับสิทธิ์ดอกเบี้ย 0% 1 รอบบัญชีนั้น ผู้สมัครยังคงมีภาระในการชำระค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่ร้อยละ 5 ของยอดหนี้ที่ธนาคารเรียกเก็บในแต่ละเดือน หรือจำนวน 500 บาท แล้วแต่ว่าจำนวนใดสูงกว่ากัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2285-1555
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด