ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

โปรโมชั่นพิเศษ! ดอกเบี้ย 12.99% ต่อปี นาน 5 เดือนแรก เมื่อสมัครสินเชื่อบุคคลซัมมิท แคปปิตอล

วันที่ : 6 ก.พ. 62
เข้าดูทั้งหมด : 276 คน
โปรโมชั่นพิเศษ! ดอกเบี้ย 12.99% ต่อปี นาน 5 เดือนแรก เมื่อสมัครสินเชื่อบุคคลซัมมิท แคปปิตอล


รับข้อเสนอสุดพิเศษ...โปรโมชั่นพิเศษ! ดอกเบี้ย 12.99% ต่อปี นาน 5 เดือนแรก (สำหรับวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป)
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดเงินต้นลดดอกเบี้ย
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 1 ล้านบาท (ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้)
 • สามารถเลือกผ่อนชำระสูงสุดได้ 60 เดือน
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ฟรี! ค่าอากรแสตมป์
ฟรี! ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
ฟรี! ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชี หลังได้รับการอนุมัติ
เอกสารประกอบการสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ย้อนหลังล่าสุด 2 เดือน
 • สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลังล่าสุด 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก ที่ระบุชื่อ และหมายเลขบัญชีของผู้สมัคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สัญชาติไทย
 • อายุ 25-59 ปี
 • มีรายได้ประจำตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 • อายุงานตั้งแต่ 1 ปี
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน หรือที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้
ข้อกำหนด
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 12.99% ต่อปี (เฉพาะ 5 เดือนแรก)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงิน และอัตราดอกเบี้ยพิเศษของโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิเสธคำขอสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเมื่อบริษัทฯ มีการยกเลิก และ/หรือ เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นให้ถือว่าเป็นที่สุด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2107-2222
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด