ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

สานฝันให้ทุกความต้องการเป็นจริงได้ด้วย สินเชื่อ Happy Home for Cash จาก LH Bank

วันที่ : 5 ก.พ. 62
เข้าดูทั้งหมด : 2,601 คน
สานฝันให้ทุกความต้องการเป็นจริงได้ด้วย สินเชื่อ Happy Home for Cash จาก LH Bank


เพิ่มอิสระในการใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อสานฝันให้ทุกความต้องการของคุณเป็นจริงได้ด้วย สินเชื่อ Happy Home for Cash (สินเชื่อบ้านเพิ่มเงิน) จาก LH Bank
 • อนุมัติวงเงินกู้รวมสูงสุด 80% ของราคาประเมินหลักประกัน
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี (รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 65 ปี)
 • รับทุกโครงการจัดสรร (ยกเว้นอาคารพาณิชย์, ที่ดินเปล่า)
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 เฉลี่ย 3 ปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป เฉลี่ย 5 ปี
กรณีทำประกัน MRTA MRR - 2.75% 5.00% MRR 6.01%
กรณีไม่ทำประกัน MRTA MRR - 2.25% 5.50% MRR 6.40%
หมายเหตุ
 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อและอนุมัติวงเงิน ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2562 (เบิกใช้วงเงินกู้ภายใน 15 เมษายน 2562)
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาวงเงินสินเชื่อของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1327
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด