ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

พิเศษ! ดอกเบี้ย 0% 3 รอบบัญชี เมื่อผ่อนชำระภาษีด้วยสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ จากธนาคารกรุงไทย

วันที่ : 5 ก.พ. 62
เข้าดูทั้งหมด : 761 คน
พิเศษ! ดอกเบี้ย 0% 3 รอบบัญชี เมื่อผ่อนชำระภาษีด้วยสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ จากธนาคารกรุงไทย


จุดเด่นผลิตภัณฑ์
 • พิเศษ ดอกเบี้ย 0% 3 รอบบัญชี เมื่อใช้วงเงินสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏผ่อนชำระภาษี
 • ผ่อนชำระได้ 3 รอบบัญชี (ยอดชำระภาษีที่ทำรายการหาร 3) ทำได้เพียงครั้งเดียวในรอบปีภาษีที่ต้องชำระ ยอดทำรายการขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • ชำระยอดหนี้ตามวันที่กำหนด รับเลยดอกเบี้ย 0% (หากชำระไม่ครบตามยอดหนี้ที่กำหนด หรือชำระล่าช้าคิดดอกเบี้ยตามอัตราของสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ
รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น ตัวอย่างการใช้วงเงินสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏผ่อนชำระภาษี
 1. เมื่อทำรายการผ่อนชำระภาษีจำนวน 15,000 บาท ด้วยวงเงินสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ จำนวนเงินที่ทำรายการ 15,000 บาท จะถูกกันวงเงินจากวงเงินสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏโดยไม่ถูกคิดดอกเบี้ย
 2. ยอดผ่อนชำระต่อเดือน = จำนวนที่ทำรายการหาร 3 เช่น ทำรายการผ่อนชำระภาษี 15,000 บาท ยอดผ่อนชำระคือ 5,000 บาท ต่อรอบบัญชี
 3. กรณีธนาคารหักชำระได้ไม่ครบถ้วนตามจำนวนยอดผ่อนชำระที่กำหนด หรือมีการชำระล่าช้า ยอดผ่อนที่เหลือจะถูกนำวงเงินสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏมาชำระ และถูกคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎที่ท่านได้รับ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2111-1111
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด