ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

สมัครบัตรกดเงินสด KK Cash Card รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ จาก ธ.เกียรตินาคิน

วันที่ : 5 ก.พ. 62
เข้าดูทั้งหมด : 745 คน
สมัครบัตรกดเงินสด KK Cash Card รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ จาก ธ.เกียรตินาคิน


สมัครบัตรกดเงินสด KK Cash Card รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ
รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ต่อที่ 1
รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 7.99 % ต่อปี (3 รอบบัญชีแรก)
 • สำหรับลูกค้าผู้มีรายได้รวมต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ที่แสดงใบแจ้งการชำระเงินสินเชื่อส่วนบุคคล (Installment Loan) บัตรเครดิต หรือ บัตรกดเงินสด จากสถาบันการเงินอื่นๆ ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน นับจากเดือนที่ออกใบแจ้งหนี้จนถึงเดือนที่อนุมัติสินเชื่อ แนบมาพร้อมกับใบสมัคร KK Cash Card จำนวน 1 ฉบับ
รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9.99 % ต่อปี (3 รอบบัญชีแรก)
 • สำหรับลูกค้าผู้มีรายได้รวมต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ที่ไม่แสดงใบแจ้งการชำระเงินสินเชื่อส่วนบุคคล (Installment Loan) บัตรเครดิต หรือ บัตรกดเงินสด จากสถาบันการเงินอื่นๆ
รับสิทธิพิเศษต่อที่ 2
 • รับฟรี กระเป๋าล้อลาก ขนาด 18 นิ้ว มูลค่า 1,990 บาท สำหรับลูกค้าที่มีรายการเบิกถอนเงินสดหรือรูดซื้อสินค้าผ่านบัตรกดเงินสด สะสมรวมใน 2 รอบบัญชีแรก ตั้งแต่ 6,000 บาทขึ้นไป โดยกระเป๋าจะถูกจัดส่งตามที่อยู่จัดส่งเอกสาร ตามที่ลูกค้าแจ้งไว้ ภายใน 30 วัน หลังจากสรุปรอบบัญชีที่ 2
รายได้รวมต่อเดือน รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ
ต่อที่ 1
รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษต่อปี สำหรับ 3 รอบบัญชีแรก
ต่อที่ 2
รับฟรี กระเป๋าล้อลากขนาด 18 นิ้ว มูลค่า 1,990 บาท
น้อยกว่า 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ยปกติ 26% ต่อปี ยอดคงค้างสะสมรวมใน 2 รอบบัญชีแรก ตั้งแต่ 6,000 บาทขึ้นไป ยอดคงค้างขั้นต่ำอย่างน้อย 30 วัน ตั้งแต่ 3,000 บาทขี้นไป
ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป 9.99% ต่อปี
7.99% ต่อปี
หมายเหตุ
 • ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของทุกธนาคารทั่วประเทศไทยและทั่วโลก ผ่านเครื่องที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool และ Union Pay
 • การชำระสินค้าและบริการ หรือ รับส่วนลดเฉพาะร้านค้าที่มีเครื่องหมาย Union Pay เท่านั้น
 • เงื่อนไขการพิจารณาและรายละเอียดการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ประกันบริษัทกรุงไทย พานิชประกันภัยภัย จำกัด (มหาชน)
 • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ใช้ดอกเบี้ยพิเศษตามที่ธนาคารกำหนด อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ ของธนาคาร 26% ต่อปี เฉพาะส่วนที่เบิกใช้จริง
 • ของสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติ หรือปฏิเสธคำขอสินเชื่อ ตามคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อและหลักเกณฑ์การ พิจารณาของธนาคาร
 • หลักเกณฑ์การคำนวณรายได้รวมต่อเดือนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีต่อไป เมื่อลูกค้ามียอดเบิกถอนเงินสดและใช้จ่ายตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปใน 12 รอบบัญชีของลูกค้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2165-5555
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด