ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

สินเชื่อไปทำงานต่างประเทศ "หมดห่วง โอนกลับ รับฟรี" เมื่อทำสัญญาวันนี้ - 30 ก.ย. 62

วันที่ : 10 ม.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 2,833 คน
สินเชื่อไปทำงานต่างประเทศ "หมดห่วง โอนกลับ รับฟรี" เมื่อทำสัญญาวันนี้ - 30 ก.ย. 62


"หมดห่วง โอนกลับ รับฟรี" สำหรับลูกค้าสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ จาก ธ.ก.ส.
โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าผู้กู้สินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่ง ที่ทำสัญญากู้เงินตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ก.ย. 62 ธ.ก.ส. มอบสิทธิพิเศษ ดังนี้
 หมดห่วง...ฟรี! ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้กู้ หรือผู้เดินทาง 1 กรมธรรม์ คุ้มครอง 1 แสนบาท
 โอนกลับ...โอนเงินจากต่างประเทศเข้าบัญชี ธ.ก.ส. ฟรี! ค่าธรรมเนียม 3 ครั้ง
 รับฟรี...กระเป๋าสะพาย 1 ใบ เมื่อแนะนำลูกค้ามากู้เงินในโครงการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ
เงื่อนไข
 • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลระยะเวลา 1 ปี กำหนดสิทธิ์ไม่เกิน 500 กรมธรรม์
 • ฟรีเฉพาะค่าธรรมเนียมบริการเงินโอนต่างประเทศขาเข้าทั่วไป (Inward Remittance) รายการละ 100 บาท ไม่เกิน 3 รายการ ตลอดโครงการ และรับสิทธิ์เฉพาะเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากที่รับเงินกู้เท่านั้น ใช้สิทธิ์ถึงวันที่ 30 ก.ย. 62
 • ลูกค้าผู้กู้แนะนำเพื่อนมากู้ แนะนำได้ไม่จำกัด จะได้รับกระเป๋า 1 ใบ ต่อการแนะนำ 1 ราย
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยธนาคารขอเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2555-0555
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด