ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

แสดงบัตรประชาชนทุกครั้ง เมื่อชำระบิลที่สาขา ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 61 เป็นต้นไป

วันที่ : 26 ธ.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด : 787 คน
แสดงบัตรประชาชนทุกครั้ง เมื่อชำระบิลที่สาขา ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 61 เป็นต้นไป


แสดงบัตรประชาชนทุกครั้งเมื่อชำระบิลที่สาขา ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 61 เป็นต้นไป เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการทุกการชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางสาขาด้วยเงินสด โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (Passport) ด้วยทุกครั้ง
"ตามกฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนการทำธุรกรรม"
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2111-1111
 
  • สมัครออนไลน์
  • สมัครออนไลน์
  • สมัครออนไลน์
  • สมัครออนไลน์
  • สมัครออนไลน์
  • สมัครออนไลน์
  • สมัครออนไลน์
  • สมัครออนไลน์
  • สมัครออนไลน์
  • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด