ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

ช้อปช่วยชาติ ผ่อนยาง กับบริการ AEON Happy Pay ด้วยบัตรสมาชิกอิออน วันนี้ - 16 ม.ค. 62

วันที่ : 21 ธ.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด : 8,967 คน
ช้อปช่วยชาติ ผ่อนยาง กับบริการ AEON Happy Pay ด้วยบัตรสมาชิกอิออน วันนี้ - 16 ม.ค. 62


ช้อปช่วยชาติ ผ่อนยางกับอิออน 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท
ระยะเวลา : 15 ธ.ค. 61 - 16 ม.ค. 62 (ระยะเวลา 1 เดือน)
ประเภทสินค้า : ยาง ล้อแม็กซ์ และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์
สถานที่ร่วมรายการ : ร้านค้าตัวแทนอิออนที่เข้าร่วมรายการ
 1. ผ่อนยาง ล้อแม็กซ์ และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ อัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 10 เดือน (เฉพาะรุ่นและร้านค้าที่ร่วมรายการ)
 2. รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท/เซลล์สลิป เมื่อผ่อนยาง ล้อแม็กซ์ หรืออุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช และลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเพื่อรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
ผ่อนยาง ล้อแม็กซ์ หรืออุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์
ยอดสินเชื่อ/เซลล์สลิป (บาท) เครดิตเงินคืน (บาท)
10,000 - 19,999 500
20,000 บาทขึ้นไป 1,000
วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเพื่อรับเครดิตเงินคืน (การรับเครดิตเงินคืนเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด)
 • ลูกค้าจะต้องทำการลงทะเบียนผ่าน SMS โดยพิมพ์ CA ตามด้วยหมายเลขบัตรสมาชิกอิออน 16 หลัก (ขึ้นต้นด้วย 510503, 858800, 858900, 859000) โดยไม่ต้องเว้นวรรค และส่งมาที่ 4589123  หรือลงทะเบียนผ่าน www.aeon.co.th.
 • ลงทะเบียน SMS ผ่านระบบ DTAC, AIS และ TrueMoveH เท่านั้น, ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และจะต้องได้รับข้อความ SMS หรือ E-mail ตอบรับ ยืนยันการลงทะเบียนจากบริษัทฯ
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะสมาชิกบัตรสมาชิกอิออน, บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท, และบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ ที่ใช้บริการ AEON Happy Pay บริการผ่อนชำระสินค้า และบริการผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช เท่านั้น
 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท/เซลล์สลิป เมื่อได้รับอนุมัติยอดสินเชื่อ ดังต่อไปนี้
  - ยอดสินเชื่อ 10,000 - 19,999 บาท/เซลล์สลิป  รับเครดิตเงินคืน 500 บาท
  - ยอดสินเชื่อ 20,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
 • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย ในกรณีที่ยังไม่ได้รับเครดิตเงินคืนหรือเครดิตเงินคืนไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับแต่พ้นระยะเวลาดังกล่าว
 • กรณีที่ยอดเครดิตเงินคืนมากกว่ายอดแบ่งชำระรายเดือน บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนส่วนที่เหลือในรอบผ่อนชำระของเดือนถัดไป
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน และยกเว้นการมอบเครดิตเงินคืนในกรณีดังต่อไปนี้
  (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรสมาชิกเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ
  (2) ใช้บัตรสมาชิกเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
  (3) ใช้บัตรสมาชิกไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน
 • เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน สมาชิกต้องคงยอดสินเชื่อกับบริษัทฯ จนถึงวันที่บริษัทฯ ทำการเครดิตเงินคืนครบถ้วน
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด สิทธิ์อื่น หรือบริการอื่นหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
 • กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องจากการพิมพ์และการโฆษณา
 • โปรดตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการ และรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือที่ www.aeon.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด