ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

กรุงศรี บิ๊ก ไบค์ ให้คุณขี่บิ๊กไบค์ได้จริง ไม่ต้องฝันลอยลมอีกต่อไป

วันที่ : 19 ธ.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด : 10,552 คน
กรุงศรี บิ๊ก ไบค์ ให้คุณขี่บิ๊กไบค์ได้จริง ไม่ต้องฝันลอยลมอีกต่อไปอัตราค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ กรุงศรี บิ๊กไบค์
ระยะเวลาสูงสุดและต่ำสุดในการผ่อนชำระ ตั้งแต่ 18 เดือน ถึง 48 เดือน
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559
ประเภท ผลประโยชน์ (อัตราดอกเบี้ย) ที่เรียกเก็บร้อยละต่อปี
อัตราแบบคงที่ อัตราดอกเบี้ยแท้จริง (แบบลดต้นลดดอก)
รถจักรยานยนต์ใหม่ (Big Bike) 4.50% - 18.00% 8.43% - 31.73%
เงื่อนไข
 • อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคำนวณผลประโยชน์ของสินเชื่อให้เช่าซื้อเป็น "อัตราแบบคงที่" และสินเชื่อให้เช่าแบบลีสซิ่ง เป็นอัตราดอกเบี้ยแท้จริง (แบบลดต้นลดดอก)
 • อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้ ขึ้นอยู่กับประเภทรถ ยี่ห้อรถ รุ่นรถ เงินดาวน์ ระยะเวลาผ่อนชำระ คุณสมบัติของลูกค้า และรายการส่งเสริมการให้ สินเชื่อในแต่ละช่วงเวลา
 • อัตราดอกเบี้ยตามตารางข้างต้น เป็นอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้น ไม่รวมรายการส่งเสริมการให้สินเชื่อต่างๆ ของบริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในการคำนวนอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี บริษัทใช้ระยะเวลาให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง 48-84 เดือน สำหรับรถยนต์ใหม่ และรถยนต์ใช้แล้ว และใช้ระยะเวลาให้เช่าซื้อ 24-48 เดือน สำหรับรถจักรยานยนต์
 • ระยะเวลาคำนวณดอกเบี้ย คำนวณ 1 ปี เท่ากับ 365 วัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2740-7400
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด