ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

สินเชื่อบ้าน For Home ดอกน้อย ผ่อนน้านนาน...ไม่ว่าใครก็มีบ้านได้

วันที่ : 3 ธ.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด : 426 คน
สินเชื่อบ้าน For Home ดอกน้อย ผ่อนน้านนาน...ไม่ว่าใครก็มีบ้านได้


สินเชื่อบ้าน For Home ครั้งที่ 4 (ปี 2561)
4 เดือนแรก รับดอกเบี้ยต่ำ MRR - 5.76% ต่อปี หรือเท่ากับ 0.99% ต่อปี
 • กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินทำนิติกรรม
วัตถุประสงค์การยื่นกู้
 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 3. เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ (NPA) ของ ธอส.
 4. เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 5. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
 6. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร
 7. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร
 8. เพื่อซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับการขอกู้ตามวัตถุประสงค์ข้อ (1) และ (5) เท่านั้น
 9. กู้เพิ่มเพื่อปลูกสร้าง/ ต่อเติม/ ขยาย/ ซ่อมแซมอาคาร
หมายเหตุ
 • นิยามคำว่า "อาคาร" หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย  ยกเว้น  แฟลต และบ้านเช่า
 • กรณีกู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง ผู้กู้ต้องมีประวัติการผ่อนชำระกับสถาบันการเงินเดิมย้อนหลัง 12 เดือน สม่ำเสมอ
วงเงิน
วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และวงเงินให้กู้ตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ
ระยะเวลาผ่อน
ระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 4 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2645-9000
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด