ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

โฮมโลนโดนใจ สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้นเฉลี่ย 3 ปี 3.00% ต่อปี จาก LH Bank

วันที่ : 8 พ.ย. 61
เข้าดูทั้งหมด : 324 คน
โฮมโลนโดนใจ สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้นเฉลี่ย 3 ปี 3.00% ต่อปี จาก LH Bank


สินเชื่อบ้านใหม่
พิเศษ! โฮมโลนโดนใจ...
ให้เรื่อง "บ้าน" เป็นเรื่องง่ายๆ...ตามใจคุณ
  • อนุมัติวงเงินสูงสุด 100% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินแล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า
  • ผ่อนสบายๆ นานสูงสุด 40 ปี เมื่อรวมอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
  • ฟรี! ค่าประเมินหลักประกัน
อัตราดอกเบี้ย

พิเศษเฉพาะลูกค้าที่ซื้อ MRTA ผ่านธนาคาร จะได้รับยกเว้นค่าจดจำนอง 1.00% ของวงเงินสินเชื่อบ้าน
วงเงินค่าจดจำนองสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท กรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อ ก่อน 5 ปีแรก ลูกค้าจะต้องชำระค่าจดจำนองคืนธนาคาร
ธนาคารจะสำรองจ่ายค่าจดจำนองให้ 1.00% ของวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติแต่สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินทดลองจ่ายค่าจดจำนองดังกล่าวคืนจากลูกค้า กรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อ ภายใน 5 ปีแรก ทุกกรณี นับจากวันทำนิติกรรมจดจำนอง
หมายเหตุ
  • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อบ้าน ภายในวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 10 ปี และผ่อนชำระค่างวดปกติเท่านั้น  MRR = 7.7500% (ณ 25 พ.ค. 60)
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไปเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาวงเงินสินเชื่อของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
  • กรณี Refinance ภายใน 3 ปี คิดค่าธรรมเนียม 3% ของภาระหนี้คงเหลือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2359-0000
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด