ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

สินเชื่อเคหะ ซื้อ สร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนอง ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน จาก ธ.ออมสิน

วันที่ : 5 พ.ย. 61
เข้าดูทั้งหมด : 422 คน
สินเชื่อเคหะ ซื้อ สร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนอง ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน จาก ธ.ออมสิน


สินเชื่อเคหะ ซื้อ สร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนอง
ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน สำหรับกรณี ทำ ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ (MRTA)
ระยะเวลา กรณี ไม่ทำ ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ
(สมัครผลิตภัณฑ์/บริการอย่างน้อย 3 ประการ)
กรณี ทำ ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ
(สมัครผลิตภัณฑ์/บริการอย่างน้อย 2 ประการ)
เดือนที่ 1-6 1.00% 0.00%
เดือนที่ 7-12 MRR - 3.50% (3.50%) MRR - 5.00% (2.00%)
ปีที่ 2-3 MRR - 2.50% (4.50%) MRR - 3.00% (4.00%)
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR - 1.00% (6.00%) MRR - 1.50% (5.50%)
เฉลี่ย 3 ปี 3.750% 3.000%
EIR 5.104% 4.510%
หมายเหตุ
 • MRR = 7.000% ต่อปี (มีผลบังคับใช้ 23 พฤษภาคม 2560)
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณวงเงินกู้ 1,000,000 บาท ระยะเวลากู้ 20 ปี
เงื่อนไขการใช้อัตราดอกเบี้ย
 • สมัครผลิตภัณฑ์ / บริการของธนาคาร ได้แก่ เปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก / บัตรอิเล็กทรอนิกส์ / บัตรเครดิต / สินเชื่อบัตรกดเงินสด / บริการ MyMo / ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี รายละเอียด ดังนี้
  - กรณี ไม่ทำ ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ สมัครผลิตภัณฑ์ / บริการของธนาคารอย่างน้อย 3 ประเภท
  - กรณี ทำ ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ สมัครผลิตภัณฑ์ / บริการของธนาคารอย่างน้อย 2 ประเภท
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ยื่นกู้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด