ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

ใช้อะไร ก็ได้เพิ่ม กับ ซิตี้ เรดดี้เครดิต 1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 61

วันที่ : 1 พ.ย. 61
เข้าดูทั้งหมด : 797 คน
ใช้อะไร ก็ได้เพิ่ม กับ ซิตี้ เรดดี้เครดิต 1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 61


กดเงินสด หรือโอนยอดเงินจ่ายตามใจ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท
มียอดกดเงินสด หรือโอนยอดเงินจ่ายตามใจ รับเครดิตเงินคืน
15,000 - 29,999 บาท และมียอดคงค้างจากการกดเงินสด หรือโอนยอดเงินจ่ายตามใจระหว่าง 1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 61 200 บาท
30,000 บาทขึ้นไป 500 บาท
ลงทะเบียนครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ RCOK ตามด้วยหมายเลขบัตรซิตี้ เรดดี้เครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4712228 โดยจะได้รับข้อความตอบกลับ (่ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท)
เงื่อนไขธนาคารซิตี้แบงก์
 • เฉพาะสมาชิกซิตี้ เรดดี้เครดิตเท่านั้น รับเครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่อมียอดกดเงินสด หรือโอนยอดเงินจ่ายตามใจรวม 15,000-29,999 บาท หรือรับเครดิตเงินคืน 500 บาท เมื่อมียอดรวม 30,000 บาทขึ้นไป มียอดคงค้างจากการกดเงินสดหรือโอนยอดเงินจ่ายตามใจภายใน 1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 61 และลงทะเบียนเข้าร่วมรายการโดย ส่ง SMS พิมพ์รหัส RCOK ตามด้วยเลขบัตรซิตี้ เรดดี้เครดิต 12 หลักสุดท้าย โดยไม่เว้นวรรคระหว่างรหัสและเลข (RCOKXXXXXXXXXXXX) ส่งเข้ามาที่ 4712228 (ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท) เพียงครั้งเดียว ภายในระยะเวลาโปรแกรม
 • จำกัดเครดิตเงินคืน 200 บาท หรือ 500 บาทต่อสมาชิก 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาโปรแกรม
 • ธนาคารฯ จะให้เครดิตเงินคืนกับสมาชิกที่ทำตามข้อกำหนดภายใน 60 วัน หลังจากโปรแกรมจบ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกฯ ที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกซิตี้ เรดดี้เครดิต และมีประวัติการชำระเงินที่ดีจนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน
 • ยอดเครดิตเงินคืนจะคงอยู่ในบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ของสมาชิก จนกว่าจะมีการใช้จ่ายเกิดขึ้น โดยจะเป็นจำนวนไว้หักค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นผ่านบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต
 • ยอดเครดิตเงินคืนไม่สามารถเปลี่ยนมือโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียม ตั้งแต่ 24% ถึง 28% ต่อปี (ดอกเบี้ยในอัตราลดต้นลดดอก)
 • ตรวจสอบรายละเอียดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ที่ www.citibank.co.th
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1588
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด