ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

ลุ้นรับ Samsung Galaxy Note9 ง่ายๆ เพียงทำรายการผ่านบริการออนไลน์ ด้วยบัตร KTC PROUD

วันที่ : 30 ต.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด : 597 คน
ลุ้นรับ Samsung Galaxy Note9 ง่ายๆ เพียงทำรายการผ่านบริการออนไลน์ ด้วยบัตร KTC PROUD


บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ลุ้นรับ Samsung Galaxy Note9 สมาร์ทโฟนสุดล้ำ
เพียงทำรายการผ่านบริการออนไลน์ ด้วยบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ลุ้นรับง่ายๆ Samsung Galaxy Note9 ขนาด 128GB จำนวน 4 รางวัล (รางวัลละ 33,900 บาท) รวมมูลค่าของรางวัล 135,600 บาท
รับ 5 สิทธิ์ (ต่อเดือน ต่อสมาชิก) แค่เบิกถอนเงินสดออนไลน์แบบแบ่งชำระรายเดือน ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ผ่าน TapKTC โมบายแอปพลิเคชัน
รับ 3 สิทธิ์ (ต่อเดือน ต่อสมาชิก) แค่เบิกถอนเงินสดออนไลน์ ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และคงค้างต่อเนื่อง 10 วันขึ้นไป ผ่าน TapKTC โมบายแอปพลิเคชัน หรือ ClickKTC ที่ www.ktc.co.th/ClickKTC
สำหรับสมาชิกใหม่ รับเพิ่ม 1 สิทธิ์ แค่ลงทะเบียนใช้บริการออนไลน์ของ KTC 1 ต.ค. 61 - 31 ม.ค. 62
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ
เพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ ClickKTC หรือ TapKTC โมบายแอปพลิเคชัน ผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/ClickKTC หรือ TapKTC โมบายแอปพลิเคชัน  และทำรายการในระบบ ClickKTC หรือ TapKTC ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 - 31 ม.ค. 62 ลุ้นรับ "Samsung Galaxy Note9 จำนวน 4 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท จำนวน 4  รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 135,600 บาท"
โดยจะได้รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นรับของรางวัล ในกรณีที่สมาชิก สินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ซึ่งยังไม่เคยลงทะเบียน ClickKTC หรือ TapKTC โมบายแอปพลิเคชัน ได้ทำการลงทะเบียนในระบบ ClickKTC ผ่านทางเว็บไซต์ www.ktc.co.th/ClickKTC หรือระบบ TapKTC ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน (จำกัดสิทธิ 1 สิทธิ/สมาชิก ตลอดระยะเวลารายการ) และรับสิทธิลุ้นรับของรางวัลเพิ่ม 3 สิทธิ (จำกัดสิทธิ/เดือน/สมาชิก) เมื่อการทำรายการเบิกถอนเงินสดออนไลน์ (Cash Withdrawal Online) ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และคงค้างยอดดังกล่าวติดต่อกันตั้งแต่ 10 วันขึ้นไป (จำกัดการมอบสิทธิลุ้นรับของรางวัลตามรายการนี้สูงสุดไม่เกิน 12 สิทธิ/สมาชิก1 ท่าน ตลอดระยะเวลารายการ) และรับสิทธิลุ้นรับของรางวัลเพิ่ม 5 สิทธิ (จำกัดสิทธิ/เดือน/สมาชิก) เมื่อการทำรายการเบิกถอนเงินสดออนไลน์ แบบแบ่งชำระรายเดือน (Cash Installment) ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป (จำกัดการมอบสิทธิลุ้นรับของรางวัลตามรายการนี้สูงสุดไม่เกิน 20 สิทธิ/สมาชิก1 ท่าน ตลอดระยะเวลารายการ)
หมายเหตุ : สำหรับในกรณีสมาชิกที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ในระบบ ClickKTC หรือ TapKTC โมบายแอปพลิเคชัน เมื่อได้ทำการลงทะเบียน ได้รับ 1 สิทธิ และเมื่อมีการทำรายการเบิกถอนเงินสดออนไลน์ (Cash Withdrawal Online) ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และคงค้างยอดดังกล่าวติดต่อกันตั้งแต่ 10 วันขึ้นไปในเดือนนั้นๆ รับเพิ่ม 3 สิทธิ (จำกัดสิทธิสูงสุด 12 สิทธิ/สมาชิก1 ท่าน ตลอดระยะเวลารายการ) และทำรายการเบิกถอนเงินสดออนไลน์ แบบแบ่งชำระรายเดือน (Cash Installment) ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป (จำกัดการมอบสิทธิลุ้นรับของรางวัลตามรายการนี้สูงสุดไม่เกิน 20 สิทธิ/สมาชิก 1 ท่าน ตลอดระยะเวลารายการ) จะได้รับสิทธิลุ้นรับของรางวัลทั้งหมด 33 สิทธิ
เงื่อนไขการรับสิทธิลุ้นรับของรางวัล Samsung Galaxy Note9
 • รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ "เคทีซี" จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะสมาชิกสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ("สมาชิก") ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนหรือลงทะเบียนแล้วแต่ไม่เคยเข้าใช้บริการจากระบบ ClickKTC ผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/ClickKTC หรือระบบ TapKTC ผ่าน TapKTC โมบายแอปพลิเคชัน ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 ("ระยะเวลารายการ") ตามเงื่อนไขที่เคทีซีกำหนดเท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกสินเชื่อพร้อมใช้กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • ของรางวัล คือ โทรศัพท์ Samsung Galaxy Note9 จำนวน 4  รางวัล (รางวัลละ 33,900 บาท) รวมมูลค่า 135,600 บาท ทั้งนี้ของรางวัลดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่ง ค่าภาษี และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 • เคทีซีจะทำการคำนวณจำนวนสิทธิในการลุ้นรับของรางวัลทั้งหมดของสมาชิก จากการลงทะเบียน ClickKTC หรือ TapKTC โมบายแอปพลิเคชัน และ/หรือการ Log in เข้าสู่ระบบพร้อมใช้บริการในระบบ ClickKTC ผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/ClickKTC หรือ TapKTC โมบายแอปพลิเคชัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายการ
 • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายการ เคทีซีจะพิมพ์ชื่อ นามสกุล และหมายเลขบัญชีสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD (6x4) (ตัวอย่าง 1234 56XX XXXX 7890) ของสมาชิกที่มีสิทธิลุ้นรางวัล ลงในคูปอง/สลากตามจำนวนสิทธิที่สมาชิกได้รับ สลาก/ชิ้นส่วน 1 ชิ้นส่วนต่อ 1 สิทธิ และจะนำสลาก/ชิ้นส่วนมารวมกันเพื่อจับสลาก/ชิ้นส่วน เพื่อหาสมาชิกผู้โชคดี ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ KTC TOUCH สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เลขที่ 99 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ใบอนุญาตเลขที่ 633/2561 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการจับรายชื่อหาสมาชิกผู้โชคดีสำรองจำนวน 10 รายชื่อ เพื่อมอบรางวัลให้แก่สมาชิกผู้โชคดีในลำดับถัดไปเรียงตามลำดับ ในกรณีที่สมาชิกผู้โชคดีในลำดับแรกสละสิทธิหรือขาดคุณสมบัติในการรับรางวัลตามที่เคทีซีกำหนด เช่นเดียวกันถ้าสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองสละสิทธิและ/หรือขาดคุณสมบัติในการรับรางวัล เคทีซีจะถือว่าสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองนั้นเสียสิทธิในการได้รับรางวัล และหากไม่มีรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีสำรองที่มีสิทธิจะได้รับรางวัลต่อไปอีก เคทีซีจะยกเลิกรางวัลนั้นทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เคทีซีจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเว็บไซต์ www.ktc.co.th ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และจะติดต่อแจ้งขั้นตอนและเงื่อนไขการรับของรางวัลให้สมาชิกผู้โชคดีทราบผ่านทางโทรศัพท์และ/หรืออีเมลตามหมายเลขโทรศัพท์และ/หรืออีเมลของสมาชิกที่ได้แจ้งไว้ในฐานข้อมูลกับเคทีซี ภายใน 15 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดี โดยสมาชิกผู้โชคดีและ/หรือสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องติดต่อเพื่อรับของรางวัลตามเงื่อนไข ภายในระยะเวลาที่เคทีซีกำหนดเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว
 • กรณีสมาชิกผู้โชคดีมีสิทธิได้รับของรางวัลเกินกว่า 1 รางวัล เคทีซีขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบของรางวัล โดยการมอบของรางวัลที่มูลค่าสูงสุดในรายการนี้ให้แก่สมาชิก เพียง 1 รางวัลต่อสมาชิกผู้โชคดี 1 ท่าน ตลอดระยะเวลารายการ
 • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์พิจารณาสมาชิกฯ ที่ผ่านเงื่อนไขได้รับสิทธิในการชิงรางวัลโดยยึดถือข้อมูลตามระบบของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
 • สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.4/2528และ/หรือเป็นไปตามที่กฎหมายประกาศใช้บังคับ (ถ้ามี) โดยชำระเป็นเงินสดในวันที่มาติดต่อรับของรางวัล และขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบของรางวัลแก่สมาชิกผู้โชคดีจนกว่าสมาชิกผู้โชคดีนั้นจะชำระเงินค่าภาษีทั้งหมดตามเงื่อนไขที่เคทีซีกำหนดจนครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่สมาชิกผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประจำตัวประชาชน ตรงกับที่ระบุในบัญชีและ/หรือบนบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD เท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบของรางวัลจนกว่าสมาชิกผู้โชคดีหรือสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองจะชำระเงินค่าภาษีทั้งหมดและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่เคทีซีกำหนดจนครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • เคทีซีจะทำการมอบของรางวัลให้แก่สมาชิกผู้โชคดีภายใน 15 วัน หลังจากวันประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดี โดยจะจัดส่งของรางวัลผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในฐานข้อมูลของการจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทั้งนี้ เคทีซีจะยึดถือการลงลายมือชื่อผู้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเป็นสำคัญโดยไม่คำนึงว่าผู้โชคดีจะเป็นผู้ลงลายมือชื่อด้วยตนเองหรือไม่ และให้ถือว่าผู้โชคดีได้รับของรางวัลแล้วโดยสมบูรณ์
 • หากเคทีซีไม่สามารถติดต่อสมาชิกผู้โชคดีหรือสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองซึ่งมีสิทธิได้รับรางวัล ตามหมายเลขโทรศัพท์และ/หรืออีเมลที่สมาชิกได้แจ้งไว้กับเคทีซีได้ เคทีซีถือว่าสมาชิกผู้โชคดีหรือสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองท่านนั้นสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
 • การเข้าร่วมรายการนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมของสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆ ตามที่เคทีซีได้กำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่เคทีซี ในการถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อของสมาชิกผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ โดยภาพถ่ายสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเคทีซี
 • พนักงานของเคทีซี หรือผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินของเคทีซีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในรายการนี้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • ของรางวัลที่ได้รับตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน และ/หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้บุคคลอื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลตามรายการนี้ให้เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบของรางวัล โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนของรางวัลตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์การใช้สินเชื่อเพื่อการบริโภค เพื่อให้ได้มาซึ่งของรางวัลในรายการนี้ ทั้งนี้ ถือเป็นดุลยพินิจและสิทธิเด็ดขาดของเคทีซีที่อาจไม่ให้หรือขอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกได้
 • เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการและ/หรือของรางวัลตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการและ/หรือของรางวัลดังกล่าว กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายและหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ ด้วยตนเอง
 • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด กติกา การตัดสิน และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของรายการนี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่ากันตามความเหมาะสม โดยมิไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2123-5000 กด 6 กด 2
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด