ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

ใช้อะไร ก็ได้เพิ่ม! กับ ซิตี้ เรดดี้เครดิต รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท วันนี้ - 31 ต.ค. 61

วันที่ : 11 ก.ย. 61
เข้าดูทั้งหมด : 2,027 คน
ใช้อะไร ก็ได้เพิ่ม! กับ ซิตี้ เรดดี้เครดิต รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท วันนี้ - 31 ต.ค. 61

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท!
 • มียอดกดเงินสด หรือโอนยอดเงินจ่ายตามใจตั้งแต่ 15,000 - 29,999 บาท และมียอดคงค้างจากการกดเงินสด หรือโอนยอดเงินจ่ายตามใจระหว่าง 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 61 รับเครดิตเงินคืน 200 บาท
 • มียอดกดเงินสด หรือโอนยอดเงินจ่ายตามใจตั้งแต่ 30,000 บาท และมียอดคงค้างจากการกดเงินสด หรือโอนยอดเงินจ่ายตามใจระหว่าง 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 61 รับเครดิตเงินคืน 500 บาท

เงื่อนไข
 • เฉพาะสมาชิกซิตี้ เรดดี้เครดิตเท่านั้น และลงทะเบียนเข้าร่วมรายการโดยส่ง SMS พิมพ์รหัส RCMB ตามด้วยเลขบัตรซิตี้ เรดดี้เครดิต 12 หลักสุดท้าย โดยไม่เว้นวรรคระหว่างรหัสและเลข (RCMBXXXXXXXXXXXX) ส่งเข้ามาที่ 4712228 (ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท) เพียงครั้งเดียว ภายในระยะเวลาโปรแกรม
 • จำกัดเครดิตเงินคืน 200 บาท หรือ 500 บาท ต่อสมาชิก 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาโปรแกรม
 • ธนาคารฯ จะให้เครดิตเงินคืนกับสมาชิกฯ ที่ทำตามข้อกำหนดภายใน 60 วันหลังจากโปรแกรมจบ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกฯ ที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกซิตี้ เรดดี้เครดิต และมีประวัติการชำระเงินที่ดีจนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน
 • ยอดเครดิตเงินคืนจะคงอยู่ในบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตของสมาชิก จนกว่าจะมีการใช้จ่ายขึ้นโดยจะเป็นจำนวนไว้หักค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นผ่านบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต
 • ยอดเครดิตเงินคืนไม่สามารถเปลี่ยนมือโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียม ตั้งแต่ 24% ถึง 28% ต่อปี (ดอกเบี้ยในอัตราลดต้นลดดอก)
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ และคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1588
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด