ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

สมัครบัตรสมาชิกสินเชื่อ บิ๊กซี เอ็กซ์คูลซีฟ ผ่านออนไลน์ รับของกำนัลมากถึง 3 ต่อ ถึง 31 ธ.ค. 61

วันที่ : 11 ก.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด : 1,675 คน
สมัครบัตรสมาชิกสินเชื่อ บิ๊กซี เอ็กซ์คูลซีฟ ผ่านออนไลน์ รับของกำนัลมากถึง 3 ต่อ ถึง 31 ธ.ค. 61


ระยะเวลา :  1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 61
บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ : บัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ และ บัตรสมาชิก สินเชื่อ บิ๊กซี เอ็กซ์คูลซีฟ
รายละเอียดโปรโมชั่น
พิเศษ! สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิต บิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ หรือบัตรสมาชิกสินเชื่อ บิ๊กซี เอ็กซ์คูลซีฟ ผ่านช่องทางออนไลน์วันนี้
 1. ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายปี
 2. รับ Gift Voucher Big C สูงสุดมูลค่า 200 บาท
 3. รับ ชุดกระทะซุปเปอร์ คุก พลัส ทีฟาล์ว 2 ชิ้น มูลค่า 1,090 บาท  จำนวน 1 ชุด
 4. รับ ชุดกระทะซุปเปอร์ คุก พลัส ทีฟาล์ว 4 ชิ้น มูลค่า 1,890 บาท  จำนวน 1 ชุด
วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ
 • ลงทะเบียนผ่าน SMS โดยพิมพ์ BC2 ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต/บัตรสินเชื่อบิ๊กซี 16 หลัก ไม่ต้องเว้นวรรค ส่งมาที่ 4589123 และท่านได้รับข้อความตอบรับจากระบบ จึงถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 • ลงทะเบียนฟรีผ่าน www.aeon.co.th และท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับจากระบบ จึงถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
ระยะเวลาการสมัครบัตร 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2561
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ หรือบัตรสมาชิก สินเชื่อ บิ๊กซี เอ็กซ์คูลซีฟ ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เท่านั้น
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายปี
  - ลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต บิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ ผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2561 ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีปีแรก เฉพาะลูกค้าที่สมัครบัตรบิ๊กซี ผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่รวมถึงการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผ่านคอมพิวเตอร์ของสาขา
  - ลูกค้าที่สมัครบัตรสมาชิก สินเชื่อ บิ๊กซี เอ็กซ์คูลซีฟ ผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2561 ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ เฉพาะลูกค้าที่สมัครบัตรบิ๊กซี ผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่รวมถึงการสมัคร ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผ่านคอมพิวเตอร์ของสาขา
 • รับ Gift Voucher Big C สูงสุดมูลค่า 200 บาท
  - ลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต บิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ ผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2561 รับ Gift Voucher Big C มูลค่า 200 บาท/ท่าน/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย  เมื่อมียอดใช้จ่ายอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 30 วันนับจากวันอนุมัติบัตร
  - ลูกค้าที่สมัครบัตรสมาชิก สินเชื่อ บิ๊กซี เอ็กซ์คูลซีฟ ผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2561 และได้รับการอนุมัติบัตร รับ Gift Voucher Big C มูลค่า 100 บาท/ท่าน/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
  - บริษัทฯ จะทำการจัดส่งของสมนาคุณให้แก่ลูกค้าตามที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งการชำระเงิน ภายใน 60 วันหลังอนุมัติบัตร
 • รับชุดกระทะซุปเปอร์ คุก พลัส ทีฟาล์ว จำนวน 1 ชุด
  - สมาชิกผู้สมัครและมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ (เฉพาะบัตรหลัก) จะได้รับชุดกระทะซุปเปอร์ คุก พลัส ทีฟาล์ว 2 ชิ้น มูลค่า 1,090 บาท จำนวน 1 ชุด เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 6,000 บาทภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร
  - สมาชิกผู้สมัครและมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ (เฉพาะบัตรหลัก) จะได้รับชุดกระทะซุปเปอร์ คุก พลัส ทีฟาล์ว 4 ชิ้น มูลค่า 1,890 บาท จำนวน 1 ชุด เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 15,000 บาท ภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร
  - สมาชิกผู้สมัครและมีการใช้จ่ายผ่านบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ จะได้รับชุดกระทะซุปเปอร์ คุก พลัส ทีฟาล์ว 2 ชิ้น มูลค่า 1,090 บาท จำนวน 1 ชุด เมื่อมียอดสินเชื่อ/เบิกถอนเงินสด/แบ่งชำระสินค้าที่บิ๊กซีสะสมครบ 6,000 บาท ภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร
  - สมาชิกผู้สมัครและมีการใช้จ่ายผ่านบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ จะได้รับชุดกระทะซุปเปอร์ คุก พลัส ทีฟาล์ว 4 ชิ้น มูลค่า 1,890 บาท จำนวน 1 ชุด เมื่อมียอดสินเชื่อ/เบิกถอนเงินสด/แบ่งชำระสินค้าที่บิ๊กซีสะสมครบ 15,000 บาท ภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร
  - สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรสินเชื่อจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามที่บริษัทฯ กำหนดภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร โดยลงทะเบียน 1 ครั้ง/ หมายเลขบัตรเครดิตและบัตรสินเชื่อบิ๊กซี ลงทะเบียน ทาง SMS ผ่านระบบ dtac, AIS และ TrueMove H เท่านั้น (ค่าบริการส่งครั้งละ 3 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยพิมพ์ BC2 ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต/บัตรสินเชื่อบิ๊กซี 16 หลัก โดยไม่ต้องเว้นวรรค ส่งมาที่ 4589123 และจะต้องได้รับข้อความตอบรับจากระบบจึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 
  - สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรสินเชื่อจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามที่บริษัทฯ กำหนดภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร โดยลงทะเบียน 1 ครั้ง/ หมายเลขบัตรเครดิตและบัตรสินเชื่อบิ๊กซี ลงทะเบียนผ่าน www.aeon.co.th และจะต้องได้รับอีเมล์ตอบรับจากระบบ จึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 • จำกัดการมอบของสมนาคุณ 1 ชิ้น / ท่าน/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบของสมนาคุณชิ้นที่มีมูลค่าสูงสุดตามสิทธิ์ที่สมาชิกใช้จ่ายสะสมภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร (เท่านั้น)
 • ยอดการใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อรับสิทธิ์ มีรายละเอียดดังนี้
  - สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ คำนวณยอดที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เพื่อชำระสินค้าและ/หรือ บริการที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายและถูกบันทึกเข้าระบบของบริษัทฯ เท่านั้น
  - สมาชิกผู้ถือบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ คำนวณยอดที่เกิดจากรายการสินเชื่อ/เบิกถอนเงินสด/แบ่งชำระสินค้าที่บิ๊กซี
  - ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดการใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดการใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง จะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับสิทธิ์
 • สมาชิกต้องคงสถานะบัญชีปกติ โดยมิได้ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตและ/หรือ สินเชื่อใดๆ ทุกประเภทที่มีอยู่กับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่เริ่มระยะเวลาส่งเสริมการขาย จนถึงวันที่บริษัทฯ คำนวณยอดใช้จ่ายสะสม เพื่อกำหนดสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ระงับ หรือยกเลิกการให้ของสมนาคุณในกรณีมีการใช้บัตรเครดิตที่เป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า/ธุรกิจ การใช้บัตรเครดิตในทางที่มิชอบ ผิดกฎหมาย หรือผิดวัตถุประสงค์ในการใช้บัตรเครดิตโดยสุจริต
 • บริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณให้แก่สมาชิกตามที่อยู่ในการส่งใบแจ้งการชำระเงินภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย หากภายใน 120 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย สมาชิกมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าสมาชิกได้รับของสมนาคุณอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
 • หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณยอดการใช้จ่ายเพื่อรับของสมนาคุณ สมาชิกต้องติดต่อมายังบริษัทฯ ภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย เพื่อขอให้บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้อง หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าการคำนวณยอดการใช้จ่ายถูกต้องครบถ้วนแล้ว
 • รายละเอียดเงื่อนไขการใช้และการรับประกัน การเปลี่ยน แลกคืนของสมนาคุณเป็นไปตามนโยบายและข้อกำหนดของผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายสินค้า โดยบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในคุณภาพ ข้อบกพร่องความเสียหาย หรือสูญหายของสมนาคุณ หากเกิดปัญหาประการใด โปรดติดต่อผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายของสมนาคุณดังกล่าวโดยตรง
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลส์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็น ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • สิทธิพิเศษไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิทธิพิเศษอื่นหรือบริการอื่นได้
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายหรือที่ www.aeon.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
 • ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอื่น หากพบว่ามีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด