ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

อภิสิทธิ์เฉพาะลูกค้าบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต และบัตรเครดิต เมื่อแบ่งจ่ายกล้องถ่ายรูป เลนส์ และอุปกรณ์ ถึง 31 ส.ค. 61

วันที่ : 4 ก.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด : 1,593 คน
อภิสิทธิ์เฉพาะลูกค้าบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต และบัตรเครดิต เมื่อแบ่งจ่ายกล้องถ่ายรูป เลนส์ และอุปกรณ์


แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 24 เดือน + รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท อภิสิทธิ์เฉพาะลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้ และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต เมื่อแบ่งจ่ายกล้องถ่ายรูป เลนส์ และอุปกรณ์ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 61
ยอด PayLite / เซลล์สลิป (บาท) เครดิตเงินคืน (บาท)
15,000 - 29,999 200
30,000 - 49,999 550
50,000 - 99,999 1,300
100,000 ขึ้นไป 3,000
(จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท/ท่าน รวมทุกประเภทบัตร ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม)


เงื่อนไข
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • ร้านค้าที่ร่วมรายการ Big Camera, World Camera, E.C-Mall, digital2home, Zoom Camera, Pixpros House, Fotofile และ Eastbourne
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการและชำระผ่านรายการแบบแบ่งจ่าย Citi PayLite เท่านั้น
 • รับเครดิตเงินคืนจากการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียน เพื่อรับเครดิตเงินคืนผ่าน SMS ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายเท่านั้น และหลังจบรายการ ธนาคารฯ จะรวมยอดแบ่งจ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ และ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต จากทุกร้านค้าที่ร่วมรายการที่ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 61 เพื่อมาคำนวณยอดเครดิตเงินคืน
 • รายการแบ่งจ่ายมากกว่า 10 เดือน เฉพาะลูกค้าบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตเท่านั้น
 • การซื้อสินค้าเชิงพาณิชย์จะไม่ได้รับเครดิตเงินคืน
 • การให้เครดิตเงินคืนจะคำนวณตามยอดใช้จ่ายที่ระดับสูงสุดเป็นเกณฑ์ โดยเศษที่เหลือจะไม่นำมาคำนวณในระดับรองลงมา เช่น ยอดใช้จ่ายทั้งหมดตามเซลล์สลิปของลูกค้า 115,000 บาท ธนาคารฯ จะเครดิตเงินคืนจากยอด 100,000 บาทเท่านั้น โดยเศษที่เหลือ 15,000 บาท ที่เหลือจะไม่นำมาคำนวณอีก
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท /ท่าน /ตลอดรายการ (รวมทุกประเภทบัตรทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม)
 • ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนภายในวันที่ 30 พ.ย. 61 โดยจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก
 • สำหรับบัตรเสริมจะเครดิตเงินคืนเข้าบัตรหลัก
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้หมายเลขบัตรอื่นได้
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
 • สมาชิกบัตรฯ ต้องคงสถานภาพสมาชิกบัตรฯ จนถึง ณ วันที่ทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีฯ
 • ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าและไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้จัดจำหน่ายโดยตรง
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยระบบแบ่งจ่ายรายเดือน Citi PayLite ได้ที่ www.citibank.co.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1588
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด