ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

ใช้อะไร ก็ได้เพิ่ม กับ ซิตี้ เรดดี้เครดิต จะกดเงินสดหรือโอน รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ สูงสุด 500 บาท

วันที่ : 11 มิ.ย. 61
เข้าดูทั้งหมด : 3,078 คน
ใช้อะไร ก็ได้เพิ่ม กับ ซิตี้ เรดดี้เครดิต จะกดเงินสดหรือโอน รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ สูงสุด 500 บาท


บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต จะกดเงินสดหรือโอนยอดเงินจ่ายตามใจ รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ สูงสุดมูลค่า 500 บาท
มียอดกดเงินสดหรือโอนยอดเงินจ่ายตามใจ
  • ตั้งแต่ 15,000 - 29,999 บาท และมียอดคงค้างจากการกดเงินสดหรือโอนยอดเงินจ่ายตามใจระหว่าง 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 61 รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ 200 บาท
  • ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมียอดคงค้างจากการกดเงินสดหรือโอนยอดเงินจ่ายตามใจระหว่าง 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 61 รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ 500 บาท
ลงทะเบียนครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ RCBA (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรซิตี้ เรดดี้เครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4712228 โดยจะได้รับข้อความตอบกลับ (ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท)
เงื่อนไข
  • เฉพาะสมาชิกซิตี้ เรดดี้เครดิตเท่านั้น รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์มูลค่า 200 บาท เมื่อมียอดกดเงินสด หรือโอนยอดเงินจ่ายตามใจรวม 15,000 - 29,999 บาท หรือบัตรกำนัลฯ มูลค่า 500 บาท เมื่อมียอดฯ รวม 30,000 บาทขึ้นไป มียอดคงค้างจากการกดเงินสดหรือโอนยอดเงินจ่ายตามใจภายใน 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 61 และลงทะเบียนเข้าร่วมรายการโดยส่ง SMS พิมพ์รหัส RCBA ตามด้วยเลขบัตรซิตี้ เรดดี้เครดิต 12 หลักสุดท้าย โดยไม่เว้นวรรคระหว่างรหัสและเลข (RCBAXXXXXXXXXXXX) ส่งเข้ามาที่ 4712228 (ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท) เพียงครั้งเดียว ภายในระยะเวลาโปรแกรม
  • จำกัด 1 บัตรกำนัลฯ ต่อสมาชิก 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาโปรแกรม
  • บัตรกำนัลสตาร์บัคส์มีเงื่อนไข โปรดศึกษาก่อนใช้ ไม่สามารถทอน เปลี่ยน โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • บัตรกำนัลจะถูกส่งให้สมาชิกที่ทำตามข้อกำหนดภายใน 60 วันหลังจากโปรแกรมจบ
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกฯ ที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกซิตี้ เรดดี้เครดิต และมีประวัติการชำระเงินที่ดีจนถึงวันที่ได้รับของกำนัล
  • อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ตั้งแต่ 24% ถึง 28% ต่อปี (ดอกเบี้ยในอัตราลดต้นลดดอก)
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1588
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด