ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

KTC PROUD แจกหนัก! ลุ้นรับ Cash Back 100,000 บาท 6 รางวัล และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 1.5 ลบ.

วันที่ : 7 มิ.ย. 61
เข้าดูทั้งหมด : 2,662 คน
KTC PROUD แจกหนัก! ลุ้นรับ Cash Back 100,000 บาท 6 รางวัล และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 1.5 ลบ.


บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD แจกหนัก! ลุ้นรับ CASH BACK 100,000 บาท 6 รางวัล และรางวัลอื่นๆ รวมกว่า 1.5 ล้านบาท
 • รางวัลที่ 1 : เครดิตเงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 6 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 600,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 : เครดิตเงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 60 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 600,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 : เครดิตเงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 75 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 375,000 บาท
รวมของรางวัลทั้งหมดตลอดรายการ จำนวน 141 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,575,000 บาท
รายละเอียดการลุ้นรับ 1 สิทธิ์
 • เพียงกดเงิน และมียอดเงินต้นคงค้างเพิ่มขึ้นจาก บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุก 2,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า และคงค้างทุกวันอย่างน้อย 15 วัน จนถึงวันสรุปรอบบัญชี
 • มีโอกาสลุ้นถึง 3 รอบ (รอบที่ 1 ก.ค. 61 เทียบ มิ.ย. 61, รอบที่ 2 ส.ค. 61 เทียบ ก.ค. 61, รอบที่ 3 ก.ย. 61 เทียบ ส.ค. 61) จำกัดสิทธิ์สำหรับการลุ้นรับของรางวัลรวมสูงสุด 50 สิทธิ์ต่อท่านต่อรอบบัญชี
ลงทะเบียนผ่าน SMS : พิมพ์ CB วรรค ตามด้วยหมายเลขบัญชีสินเชื่อพร้อมใช้ฯ 16 หลัก ส่งมาที่ 061-384-5000
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 61
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • สมาชิกผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการคือสมาชิกฯ ที่ส่ง SMS เพื่อลงทะเบียน หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th หรือลงทะเบียนตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 61 และยังไม่ได้รับการอนุมัติใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 61 ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรสินเชื่อพร้อมใช้กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ยอดเงินต้นคงค้างที่เพิ่มขึ้นที่นำมาคำนวณสิทธิ์ คือเงินต้นเท่านั้น ไม่คิดรวมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับและรายการปรับปรุงทุกประเภท
 • บริษัทฯ จะคำนวณสิทธิ์เป็นรอบๆ นับจากวันที่ลงทะเบียนเท่านั้น ไม่นับสิทธิ์ย้อนหลัง และจำกัดสิทธิ์รวมสูงสุด 50 สิทธิ์ต่อท่าน ต่อรอบบัญชี
 • สงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้สมาชิกฯ ที่มีสถานภาพบัญชีปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระเงิน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • ผู้โชคดีแต่ละรายมีสิทธิ์ได้รับเพียงรางวัลเดียวในแต่ละรอบการจับรางวัล
 • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อพร้อมใช้ทั้งหมดให้แก่ผู้โชคดีภายใน 60 วันหลังจากวันประกาศผลรางวัล
 • รางวัลที่ได้รับตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน และ/หรือ แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้บุคคลอื่นได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนของรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์ร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล หรือไม่มีเจตนาที่จะเบิกถอนเงินกู้เพื่อไปใช้จ่ายจริงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของสินเชื่อพร้อมใช้ ทั้งนี้ถือเป็นดุลยพินิจและสิทธิ์เด็ดขาดของบริษัทฯ ที่อาจไม่ให้หรือขอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี ที่มีชื่อ สกุล ตามบัตรประชาชน ตรงกับที่ระบุบนบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD เท่านั้น และสมาชิกผู้โชคดีไม่มีสิทธิ์เรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นหรืออ้างว่าเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมรายการของบริษัทฯ
 • การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ถือเป็นการให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการถ่ายภาพผู้โชคดีเพื่อนำภาพและชื่อของผู้โชคดี เผยแพร่เพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือ สื่อโฆษณาอื่น
 • พนักงานบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทโฆษณาที่เกี่ยวข้องพร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด กติกา และเงื่อนไขใดๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-123-5000 หรือเว็บไซต์ www.ktc.co.th
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด