ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

สมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส รับดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมรับเพิ่ม! กระเป๋า ELLE Casual Bag ถึง 31 ก.ค. 61

วันที่ : 15 พ.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด : 913 คน
สมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส รับดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมรับเพิ่ม! กระเป๋า ELLE Casual Bag ถึง 31 ก.ค. 61


สมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส / สมัครบัตรเครดิตยูโอบี รับฟรี! กระเป๋าล้อลาก
สมัครเลยวันนี้!! พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมาย
สิทธิพิเศษ...เมื่อสมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส
ต่อที่ 1 รับดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับ 1 รอบบัญชีแรก กรณีสมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส พร้อมสมัครบริการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ณ วันที่สมัคร
ต่อที่ 2 รับเพิ่ม! กระเป๋า ELLE Casual Bag ขนาด 19.5 x 9.5 x 13.5 นิ้ว มูลค่า 3,290 บาท หากลูกค้าแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินสด 50% ขึ้นไปของวงเงินยูโอบี แคชพลัส
เงื่อนไขกรณีสมัครบัตรเครดิตพรีเฟอร์ แพลทินัม/เลดี้ แพลทินัม พร้อมสมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส (Combo)
 • รายการนี้สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ แพลทินัม/เลดี้ แพลทินัม พร้อมสมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส และมีการให้ email address กับธนาคาร ณ วันที่ สมัครบัตรเครดิตพรีเฟอร์ แพลทินัม/เลดี้ แพลทินัม พร้อมสมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส และได้รับการอนุมัติตั้งแต่ 1 ก.พ. 61 - 31 ก.ค. 61 และมีการใช้จ่ายผ่าน บัตรเครดิต พรีเฟอร์ แพลทินัม/เลดี้ แพลทินัม 5,000 บาทเป็นต้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตรเครดิตยูโอบีพรีเฟอร์ แพลทินัม/เลดี้ แพลทินัม
 • ธนาคารจะมอบคะแนนสะสม UOB Reward Plus 2,000 คะแนนให้ผู้ถือบัตรภายใน 60 วันนับจากวันที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตามเงื่อนไขข้างต้น โดยผู้ถือบัตร สามารถนำคะแนนสะสมพิเศษนี้มาแลกรับกระเป๋าเดินทาง President Orion Grey 4 ล้อ ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,990 บาท ภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ท่านได้รับ email ยืนยันการมอบคะแนนสะสม UOB Reward Plus จากธนาคารฯ หรือท่านสามารถสะสมคะแนนต่อ เพื่อแลกรับของกำนัลในแคตตาล็อก UOB Reward Plus จนกว่าคะแนนจะหมดอายุ
 • จำกัดการแลกรับกระเป๋าเดินทาง President Orion Grey 4 ล้อ ขนาด 20 นิ้ว 1 ใบ/ท่าน
 • ของกำนัล/คะแนนสะสม UOB Reward Plus ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 • เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม UOB Reward Plus เพื่อแลกของกำนัลให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในแค็ตตาล็อก UOB Reward Plus
 • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดจำหน่ายกระเป๋าเดินทางล้อลาก กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางล้อลาก กรุณาติดต่อบริษัท บลูไล้ท์ อุตสาหกรรม จำกัด 76 หมู่ 1 ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทร. 02-581-8535-9 ต่อ 120, 088 -0220023 E-mail luggagecare.caggioni@gmail.com
เงื่อนไขกรณีสมัครบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม พร้อมสมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส (Combo)
 • รายการนี้สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม และมีการให้ email address กับธนาคาร ณ วันที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม และได้รับการอนุมัติตั้งแต่ 1 ก.พ. 61 - 31 ก.ค. 61 และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม 5,000 บาทเป็นต้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันที่อนุมัติบัตรเครดิต ยูโอบี โยโล่ แพลทินัม
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับกระเป๋าเดินทาง President Orion Grey 4 ล้อ ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,990 บาท
 • จำกัดของกำนัล 1 ใบ/ท่าน
 • ธนาคารจะจัดส่งกระเป๋าให้ท่านภายใน 60 วันนับแต่วันที่ท่านได้รับ email ยืนยันการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตามเงื่อนไขข้างต้นจากธนาคารและท่านได้ทำการลงทะเบียนยืนยันการรับของกำนัลกลับมายังธนาคารแล้ว
 • ของกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 • การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม จะไม่ได้รับคะแนนสะสม UOB Reward Plus
 • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดจำหน่ายกระเป๋าเดินทางล้อลาก กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางล้อลาก กรุณา ติดต่อบริษัท บลูไล้ท์ อุตสาหกรรม จำกัด 76 หมู่ 1 ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทร. 02-581-8535-9 ต่อ 120, 088 -0220023 E-mail luggagecare.caggioni@gmail.com
เงื่อนไขกรณีสมัครบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภท พร้อมสมัครใช้วงเงินยูโอบีแคชพลัส หรือ สมัครวงเงินยูโอบีแคชพลัสอย่างเดียว
 • ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ตั้งแต่วันอนุมัติวงเงินจนถึงวันครบรอบบัญชีที่ 1 และ หลังจากนั้นธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ย 25% / 27% / 28% ต่อปีขึ้นอยู่กับรายได้ของลูกค้า สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยปกติที่ 25% / 27% / 28% ต่อปี ขึ้นอยู่กับรายได้ของลูกค้า ตั้งแต่วันที่ผู้สมัครเบิกใช้วงเงินแคชพลัส ทั้งนี้ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ รวมกันไม่เกินกว่าอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งอัตราดอกเบี้ยสูงสุดปัจจุบันเท่ากับ 28% ต่อปี หากลูกค้าแสดงความประสงค์ ณ วันที่สมัครในการแจ้งให้โอนเงินสดเข้าบัญชีออมทรัพย์ 50% ขึ้นไปของวงเงินแคชพลัส ที่ได้รับการอนุมัติ รับเพิ่มกระเป๋า ELLE Casual Bag ขนาด 19.5 x 9.5 x 13.5 นิ้ว มูลค่า 3,290 บาท
 • ในกรณีที่ผู้สมัครวงเงินยูโอบีแคชพลัส และเลือกใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์เพื่อรับสิทธิ์ดอกเบี้ย 0% 1 รอบบัญชีนั้น ผู้สมัครยังคงมีภาระในการชำระ ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่ร้อยละ 5 ของยอดหนี้ที่ธนาคารเรียกเก็บในแต่ละเดือน หรือจำนวน 500 บาท แล้วแต่ว่าจำนวนใดสูงกว่ากัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2285-1555
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด