ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

เลือกที่ชอบ ผ่อนคุ้มสบาย ที่เพาเวอร์บาย เมื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านบัตรอิออน

วันที่ : 12 มี.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด : 6,486 คน
เลือกที่ชอบ ผ่อนคุ้มสบาย ที่เพาเวอร์บาย เมื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านบัตรอิออน


ระยะเวลา : 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 61
สินค้าที่ร่วมรายการ : กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ไอที และโทรศัพท์มือถือ
สถานที่ : ร้านเพาเวอร์บาย ทุกสาขา ทั่วประเทศ
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออนและบัตรสมาชิกอิออนทุกประเภท ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ที่ผ่อนชำระสินค้าด้วยวงเงินสินเชื่อเงินกู้ หรือชำระค่าสินค้าเต็มจำนวน ณ พาวเวอร์บาย ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 61 เท่านั้น
 • เมื่อผ่อนชำระสินค้าด้วยวงเงินสินเชื่อเงินกู้ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/สัญญา รับสิทธิพิเศษ ดังนี้ ดอกเบี้ย 0% สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ หรือ
 • เมื่อได้รับอนุมัติยอดสินเชื่อตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป/สัญญา และระยะเวลาผ่อนชำระตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท/บัตร/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ดังนี้
  - ยอดสินเชื่อ 20,000 - 44,999 บาท รับเครดิตเงินคืน มูลค่า 200 บาท
  - ยอดสินเชื่อ 45,000 - 69,999 บาท รับเครดิตเงินคืน มูลค่า 5,000 บาท
  - ยอดสินเชื่อ 70,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน มูลค่า 10,000 บาท
 • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิก โดยทำการหักส่วนลดจากยอดแบ่งชำระค่าสินค้า ตั้งแต่รอบแบ่งชำระเดือนที่ 4 เป็นต้นไปจนกว่าจะครบยอดเครดิตเงินคืนที่สมาชิกได้รับ
 • กรณีที่ยอดเครดิตเงินคืนมากกว่ายอดแบ่งชำระรายเดือน บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนส่วนที่เหลือในรอบแบ่งชำระรอบเดือนถัดไป
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก มีสถานะบัญชีปกติ และไม่ผิดนัดชำระเงินหรือข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
 • เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน สมาชิกต้องคงยอดสินเชื่อกับบริษัทฯ จนถึงวันที่บริษัทฯ ทำการเครดิตเงินคืนครบถ้วน
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้เครดิตเงินคืน ในกรณีที่สมาชิกทำการชำระเต็มจำนวนก่อนกำหนด ปิดยอดการแบ่งชำระรายเดือนก่อนกำหนด ยกเลิกสัญญา หรือผิดนัดชำระงวดใดงวดหนึ่ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด