ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

สินเชื่อประเภทอพาร์ทเม้นท์ รับดอกเบี้ย 4.25% ปีแรก จาก ธอส.

วันที่ : 6 มี.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด : 7,230 คน
สินเชื่อประเภทอพาร์ทเม้นท์ รับดอกเบี้ย 4.25% ปีแรก จาก ธอส.


ยื่นคำขอกู้ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562
ฟรี! ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ และค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
วัตถุประสงค์การยื่นกู้
  • ปลูกสร้างแฟลตให้เช่า
  • ซื้อแฟลตให้เช่า
  • ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมแฟลตให้เช่า
  • ชำระหนี้ที่เกี่ยวกับแฟลตให้เช่า
  • ไถ่ถอนจำนองแฟลตให้เช่า
อัตราดอกเบี้ย สำหรับสินเชื่อประเภทอพาร์ทเม้นท์ เท่ากับ 4.25% ปีแรก
คุณสมบัติ
  • เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
  • กรณีบุคคล อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี
การชำระค่างวด
  • กรณีกู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง ซื้อแฟลต ชำระหนี้ ให้ผ่อนชำระเงินงวดตามสัญญาเงินกู้
  • กรณีกู้เพื่อปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม รับเงินงวดตามผลงานการก่อสร้าง ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน โดยเริ่มผ่อนชำระเงินงวดเมื่อเบิกเงินกู้ครบตามสัญญา หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาปลอดเงินต้น 12 เดือน และชำระงวดต่อไปทุกเดือน จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2645-9000
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด