ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

0% โดนใจไม่ต้องรอ ดอกเบี้ย 2 เดือนแรก จากสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

วันที่ : 12 ก.พ. 61
เข้าดูทั้งหมด : 5,752 คน
0% โดนใจไม่ต้องรอ ดอกเบี้ย 2 เดือนแรก จากสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย


เปลี่ยนบ้านหลังเดิมมาเป็น "บ้านประหยัดดอกเบี้ย" รีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.29%
รีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.29% ฟรี 3 ต่อ
 • ค่าจดจำนองสูงสุด 100,000 บาท
 • ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
 • ค่าอากรแสตมป์
รีไฟแนนซ์บ้านและขอวงเงินเพิ่ม ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.99%
 • ฟรี 3 ต่อ ไม่เข้าร่วมรายการ
อัตราดอกเบี้ย รีไฟแนนซ์บ้าน Re-finance Balance Transfer Program
ประเภท   ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
  เดือนที่ 1-3 เดือนที่ 3-12       เฉลี่ย 3 ปี ตลอดอายุสัญญา
ทำประกันชีวิต 0% MRR-4.46% MRR-4.46% MRR-3.91% MRR-2.25% 3.29% 4.64%
ไม่ทำประกันชีวิต 0% MRR-4.16% MRR-4.16% MRR-3.55% MRR-2.25% 3.59% 4.76%

รีไฟแนนซ์บ้านและขอวงเงินเพิ่ม Re-finance + Top up Program
ประเภท ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา
ทำประกันชีวิต MRR-3.76% MRR-3.76% MRR-3.76% MRR-2.00% 3.99% 5.08%
ไม่ทำประกันชีวิต MRR-3.26% MRR-3.26% MRR-3.26% MRR-2.00% 4.49% 5.28%

หมายเหตุ
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
 • MRR = 7.75% ประกาศ ณ วันที่ 16 มิ.ย. 60
ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ประเภทหลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, คอนโดมิเนียม และ อาคารพาณิชย์ (สัญญาเงินกู้เดิมต้องเป็นสัญญาเพื่ออยู่อาศัย)
 • กรณี Re-finance Balance Transfer Program ต้องมีวงเงินสินเชื่อเดิมไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
 • สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน เมื่อรวมค่าเบี้ยประกันชีวิต (MRTA) และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ทั้งนี้ ต้องไม่เกินภาระหนี้คงค้างเดิม
  - กรณี Re-finance Balance Transfer Program สูงสุด 95% ของวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิม
  - กรณี Re-finance + Top up Program สูงสุด 95% กรณีวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท กรณีวงเงินเกิน 30 ล้านบาท สูงสุด 85%
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 50 ล้านบาท กรณีหลักประกันอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล กรณีหลักประกันอยู่ในเขตต่างจังหวัด สูงสุด 40 ล้านบาท ทั้งนี้ ต้องไม่เกินภาระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิม รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต (MRTA) และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
 • กรณี Re-finance + Top up Program วงเงินที่ขอเพิ่ม สูงสุดไม่เกิน 40% ของวงเงินสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันสูงสุด กรณี Re-finance Balance Transfer Program ไม่สามารถขอวงเงินเพิ่มเติมได้
 • การสมัครทำประกันชีวิต (MRTA) ต้องสมัครทำประกันชีวิตขั้นต่ำ 70% ของวงเงินสินเชื่อ
  - กรณี Re-finance Balance Transfer Program ระยะเวลาความคุ้มครองขั้นต่ำ 5 ปี
  - กรณี Re-finance + Top up Program ระยะเวลาความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี
 • กรณี Re-finance Balance Transfer Program หากลูกค้ามีประกันอัคคีภัยจากสถาบันการเงินเดิม ไม่สามารถโอนย้ายมาได้ ต้องทำประกันอัคคีภัยใหม่กับธนาคาร
 • กรณี Re-finance Balance Transfer Program ลูกค้าจะได้รับการยกเว้นค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้ (สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท) เฉพาะลูกค้าที่มีสัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกันไม่เกิน 90% ของวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิม หากลูกค้าปิดบัญชีก่อน 5 ปี ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1% คืน โดยจะคำนวณจากวงเงินกู้ในสัญญา (วงเงินอนุมัติ) ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถคืนค่าจดจำนองเป็นเงินสดหรือเช็คได้
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขข้างต้นสำหรับผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่ วันนี้ - 28 ก.พ. 61
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2626-7777
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด