ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

สินเชื่อเคหะ ลูกค้าดี GSB TOP UP LOAN วงเงินให้กู้สูง ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย จาก ธ.ออมสิน

วันที่ : 9 ก.พ. 61
เข้าดูทั้งหมด : 7,508 คน
สินเชื่อเคหะ ลูกค้าดี GSB TOP UP LOAN วงเงินให้กู้สูง ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย จาก ธ.ออมสิน


ธนาคารออมสิน จัดแคมเปญพิเศษสำหรับลูกค้าสินเชื่อเคหะเดิมของธนาคารที่มีประวัติการชำระหนี้ดี ย้อนหลัง 1 ปี วงเงินให้กู้สูงสุด 10,000,000 บาท รับดอกเบี้ย 0% นาน 1 ปี
อัตราดอกเบี้ย
ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 0%
ปีที่ 2 เป็นต้นไป MRR - 0.75%
เฉลี่ย 3 ปี 4.167%
EIR* 5.205%
หมายเหตุ : คำนวณจากวงเงินกู้ 1,000,000 บาท ระยะเวลากู้ 15 ปี (ปัจจุบัน MRR=7.00% ต่อปี)
พิเศษ!! เพิ่มเติมจาก ธ.ออมสิน

  • อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1115
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด