ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

ตัวช่วยยามฉุกเฉิน บัตรกดเงินสด K-Express Cash ดอกเบี้ยต่ำสุด 0% นาน 30 วัน ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 61

วันที่ : 11 ม.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด : 2,741 คน
ตัวช่วยยามฉุกเฉิน บัตรกดเงินสด K-Express Cash ดอกเบี้ยต่ำสุด 0% นาน 30 วัน ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 61


บัตรกดเงินสด K-Express Cash ดอกเบี้ยต่ำสุด 0% นาน 30 วัน
พิเศษ 1 : อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 30 วัน
วงเงินที่ได้รับอนุมัติ อัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี) อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ต่อปี) วิธีการได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
พนักงานประจำ ผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย พนักงานประจำ ผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย
ตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป 20% 18% 18% 0%
นาน 30 วัน
นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ
1) สมัครบัตรกดเงินสด K-Express Cash

2) สมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1

3) สมัครบริการชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ Auto Payment
ตั้งแต่ 80,001-240,000 บาท 24% 22% 22%
ไม่เกิน 80,000 บาท 27% 26% 26%

พิเศษ 2 : ส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 50% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ นาน 30 วัน
วงเงินที่ได้รับอนุมัติ อัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี) ส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 50% นาน 30 วัน จากอัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี) วิธีการได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
พนักงานประจำ พนักงานประจำ
ตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป 20% 10% 1) สมัครบัตรกดเงินสด K-Express Cash

2) สมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1
ตั้งแต่ 80,001-240,000 บาท 24% 12%
ไม่เกิน 80,000 บาท 27% 14%

หมายเหตุ :
  • สำหรับพนักงานประจำ หรือผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย ที่สมัครบัตรกดเงินสด K-Express Cash พร้อมสมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1 เพื่อโอนเงินสินเชื่อตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของวงเงินที่ได้รับอนุมัติเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยของผู้กู้
  • อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และธนาคารอาจมีการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยได้ตามความเหมาะสมสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนด
  • หลังจากสิ้นสุดระยะเวลา 30 วัน ของอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% หรืออัตราดอกเบี้ยลด 50% แล้ว อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติตามวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2888-8888
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด