ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ : Reverse Mortgage กู้วันนี้ถึง 31 มี.ค. 61 ดอกเบี้ย 0% นาน 2 ปี จาก ธ.ออมสิน

วันที่ : 21 ธ.ค. 60
เข้าดูทั้งหมด : 1,480 คน
สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ : กู้วันนี้ถึง 31 มี.ค. 61 ดอกเบี้ย 0% นาน 2 ปี จาก ออมสิน

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage : RM)
เริ่มต้นชีวิตหลังเกษียณอย่างสบายใจ ให้บ้านตอบแทนคุณ
วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท
ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 0%
ปีที่ 2
ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR - 1.00%
เฉลี่ย 3 ปี 2.00%

หลักเกณฑ์เงื่อนไข
  • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปี และไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
  • ไม่กู้ร่วมกับบุคคลอื่น ยกเว้น คู่สมรสตามกฎหมายที่มีกรรมสิทธิ์ในหลักประกันร่วมกัน และมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้กู้
  • ใช้ที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ และมีที่อยู่อาศัยปลอดภาระหนี้เป็นหลักประกัน
  • จ่ายเงินกู้เป็นรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 25 ปี โดยเท่ากับอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาจ่ายเงินแล้วต้องไม่เกิน 85 ปี
ฟรี!! เครื่องวัดความดันโลหิต หรือบัตรออมสินเดบิต สมาร์ท แคร์
สำหรับลูกค้าที่จัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1115
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด